© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 25 april

Bestuursakkoord

 

Aangezien het bestuursakkoord dat werd voorgesteld op 08 april 2019 zeer vaag is wil het Vlaams Belang graag enkele punten toevoegen.

Bevolking en burgerlijke stand

 

Toevoeging !

 

Vlaamse databank integratie van alle steden en gemeenten ter bestrijding van : Roerende en onroerende goederen door inwoners met dubbele nationaliteit om uitkeringen te blokkeren.

 

Ruimtelijke ordening en huisvesting

 

Wij blijven de leegstand van gebouwen en woningen opsporen etc….. Dit is onvoldoende !

De gemeente moet een controle via energieleveranciers kunnen organiseren waarin bij leegstand geen verbruik is ivm drugslabo’s en illegale praktijken in deze panden.

 

Bij omvangrijke bouwprojecten etc. moet de ontwikkelaar instaan voor elektrische laadpunten ? Vraag is hoeveel laadpunten per inwoners in dit gebouw voorzien zijn ?

 

Er is in Schoten geen plaats voor absurde hoogbouw etc…  Hoeveel verdiepingen is dan absurde hoogbouw 5? 6? 7 ? AUB een exact getal !

 

Openbare werken 

Ja er is nog véél werk. Vb De Lijsterstraat ie een van de oudste straatjes met bobbels en putten AUB dringend aanpakken !

 

Inspraak

Laten wij als eerste gemeente in Vlaanderen de “directe democratie” invoeren.

 

Voor projecten groter dan 1 miljoen euro een bindend referendum !

 

In Zwitserland “een voorbeeld land in Europa” gebruikt men deze democratische oplossing al méér dan 100 jaar. Zou het kunnen dat dit een “GOED VOORBEELD” is van democratie ??

 

Groen en luchtkwaliteit

Beste groendienst medewerkers kunnen wij er nu eindelijk eens voor zorgen wanneer er nieuwe laanbomen worden aangeplant dat dit een “JUISTE” keuze is voor de toekomst. Na 2000 jaar tuinbouw moet er toch één tuinbouw architect bekwaam zijn de juiste keuze te maken.

Slecht voorbeeld : De Listdreef hier werden in 1989 mooie oude eiken verwijderd en vervangen door kreupelhout bomenDeze zijn actueel reeds ongezond, dus waarschijnlijk terug kappen ?

In de Lode Vleeshouwerslaan werden er tientallen Turkse Hazelaars geplant in 1990 actueel een echte smeersmoel (in lente en herfst).

Graag bij aanplant nieuwe bomen de juiste keuze!  

 

Wij breiden het aantal mobi-punten uit en voorzien voldoende laadpunten

Hoeveel zijn voldoende laadpunten ? 2 of 20 graag een getal !

 

Windmolens

Dit is een project voorbeeld voor “directe democratie” zie hoger vb Zwitserland

 

Strijd tegen drugs 

Bij leegstaand woningen “controle” door gemeente via energieleveranciers ivm afname via metingen.

Inplanting drug-labo’s ea.

 

Bestuurlijke handhaving

Extra controle door de gemeente op malafide handelaars

Nieuwe uitbatingen – nieuwe vergunningen-nachtwinkels-activeren van  gezondheidsinspectie-arbeidsinspectie !

 

Kerkfabrieken

Toevoeging

GEEN moskee in Schoten - GEEN asielcentra in Schoten - GEEN asielcentra voor gehandicapte asielzoekers er zijn in Vlaanderen actueel 20.000 gehandicapte Vlamingen die WACHTEN op hun uitkering!

 

Kinderopvang

Ook tijdens de school vakantie periodes moet er opvang zijn !

 

Kansarmoede

Er is stijgende kans-armoede in Schoten. Graag correcte cijfers voor 2019

-juist aantal personen met uitkering

-juist aantal personen met uitkering met Vlaamse nationaliteit

-juist aantal personen met uitkering met vreemde of dubbele nationaliteit

-juist aantal personen met uitkering via geïmporteerde armoede  

 

Ontwikkelingssamenwerking 

Graag concreet bedrag dat jaarlijks besteed zal worden ?

Graag lijst met “alle” organisaties en welke bedragen deze zullen ontvangen ?

 

Dit zijn slechts enkele voorlopige opmerkingen aan het bestuursakkoord.

Uiteraard zullen er de volgende zes jaren bijsturingen gebeuren, in de hoop dat alle Schotenaren in 2024 tevreden en trots zullen zijn op hun gemeente.Van onze reporter ter plaatse

28 april 2019