© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

AGRESSIE TEGEN HULP- EN ORDEDIENSTEN STRENGER STRAFFEN

In Antwerpen werd een jonge ambulancier tijdens het uitoefenen van zijn job in het gezicht geschopt door een dronken, agressieve patiënt. Hij is een week werkonbekwaam. Recente cijfers die door de politie zelf werden vrijgegeven leren ons dat er jaarlijks 2300 gevallen van agressie tegen hulpverleners worden geregistreerd. Dat zijn er maar liefst zes per dag. De meeste slachtoffers vallen in Brussel (401 in 2018), Antwerpen (215) en in Gent (94).

Totaal onaanvaardbaar”, zo is de mening van het Vlaams Belang.

Hulp- en ordediensten zoals politie, brandweer, ziekenhuisdiensten en civiele bescherming helpen onze samenleving. Daarbij werken ze vaak in erg moeilijke omstandigheden om mensen in nood te helpen.

Een werkstraf is ongepast

Vlaams Belang fractievoorzitter in de kamer Barbara Pas verduidelijkt: “Het feit dat zij tijdens de uitvoering van hun taken ook nog eens rekening moeten houden met agressievelingen die hun werk onmogelijk maken is verwerpelijk en mag niet getolereerd worden. Ze stellen zichzelf zo buiten onze maatschappij. Een werkstraf is niet gepast voor hun wangedrag. Het toekennen van een werkstraf aan plegers van agressie tegen hulp- en ordediensten gaat volledig voorbij aan het doel en de finaliteit van de werkstraf.”

Niet langer tolereren

Barbara Pas diende nu in naam van het Vlaams Belang een wetsvoorstel in om taakstraffen bij veroordelingen tegen hulp- en ordediensten niet langer toe te staan.  Vlaams Belang fractievoorzitter Barbara Pas: “Het is hoog tijd dat onze overheid een krachtig signaal geeft door dergelijk feiten niet langer te tolereren door ze streng te veroordelen.  Een effectief en actief opsporings- en vervolgingsbeleid van de parketten is essentieel. Met dit wetsvoorstel willen we duidelijk in het Strafwetboek inschrijven dat wie geweld pleegt tegen hulp- en ordediensten er niet langer vanaf kan komen met een taakstraf!”

Bron : reactnieuws.net door Francois Appers

23 november  2019