© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

DIRECT KINDERBIJSLAG VOOR IMMIGRANTEN

BART DE WEVER BREEKT WEDEROM WOORD

N-VA voorzitter en informateur Bart De Wever beloofde dat er voor immigranten een wachttijd van minstens zes maanden komt voor ze aanspraak maken op het Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. Volgens de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA) zouden nieuwkomers pas na een wachttijd van zes maanden aanspraak maken op dit groeipakket. In het zopas bereikte Vlaams regeerakkoord staat daar niets over te lezen. De Wever en zijn N-VA gebruikten in aanloop naar het regeerakkoord maar liefst 300 pagina’s grote woorden over de vreemdelingenproblematiek. Allemaal loze woorden om de Vlamingen te sussen, zo blijkt nu.

 

Erkende asielzoekers krijgen wel niet langer retro-actief kindergeld. Asielzoekers krijgen nu nog altijd retro-actief kindergeld voor de periode van hun erkenningsprocedure. Andere interessante keuzes uit het regeerakkoord gaan over de sociale huurwoningen en de jobkorting.

Sociale woning voor hen die minstens vijf jaar in de betrokken gemeente wonen

Voortaan krijgen zij die bovenaan de wachtlijst staan ook eerst een sociale woning. Als hij of zij minstens vijf jaar in de gemeente woonde. Sociale woningen worden voortaan meer en meer chronologisch toegewezen worden. Er wordt dus steeds minder voorrang gegeven aan bepaalde gezinsvormen, zoals vandaag het geval is bij sociale verhuurkantoren. Situaties waarbij mensen tot zeven jaar en langer op een sociale woning moeten wachten, omdat er telkens weer voorrang werd gegeven aan bijvoorbeeld  een gezin met twee kinderen, zou met de regering Jambon I dus verleden tijd zijn. Dat is vooral goed nieuws voor alleenstaanden die bij de toekenning van een sociale woning vaak uit de boot vielen.

Nog altijd voldoende achterpoortjes

Toch werden er nog voldoende achterpoortjes ingebouwd.  Als een stad of gemeente vooral gezinswoningen ter beschikking heeft, kan alsnog voorrang gegeven worden aan gezinnen als er op dat moment geen kleine woningen beschikbaar zijn. Wie voor een sociale woning in aanmerking wil komen wordt ook onderworpen aan een grondigere middelentoets.

Band met de gemeente

Dat is het belangrijkste criterium om voorrang te krijgen op de toekenning van een sociale woning. Wie er één aanvraagt moet in de laatste tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken in de stad of gemeente hebben gewoond waar hij een woning aanvraagt. Nu bedraagt die periode drie jaar, al kan een gemeente of lokale huisvestingsmaatschappij perfect hogere eisen opleggen. Dat criterium zal trouwens voor iedereen gelden, niet alleen voor nieuwkomers.

Jobkorting voor mensen met een laag inkomen

De jobkorting voor mensen met een laag loon is een fiscale stimulans die het verschil tussen werken en niet-werken moet vergroten  is ook in het kakelverse regeerakkoord ingeschreven. Het wordt wel geen jobkorting maar een ‘jobbonus’. Hoeveel die jobbonus bedraagt moet nog duidelijk worden. Volgens vooraanstaande economen is zo een jobbonus alleen zinvol als het gaat om een bedrag van minstens 150 euro.

Bron : reactnieuws.net door Francois Appers

02 oktober  2019