© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Ecolo-Groen-voorstel

tot deelname spreidingsplan migranten goedgekeurd

Hoewel in oktober het hoogste aantal asielaanvragen sinds de vluchtelingencrisis van 2015 werden ingediend, keurden PS, sp.a, MR, CD&V, PVDA en Défi het Ecolo-Groen-resolutievoorstel goed om deel te nemen aan het spreidingsplan voor migranten die uit de Middellandse Zee werden gered. Open Vld, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. “Te gek voor woorden”, stelt N-VA-Kamerlid Theo Francken op Twitter. 

Op het toppunt van de asielcrisis in 2015 vroegen tussen augustus en december elke maand meer dan 5.000 mensen asiel aan in ons land. Dat aantal daalde in latere jaren, maar bleef rond 1.600 aanvragen per maand hangen, goed voor bijna 20.000 asielzoekers per jaar. En in de loop van dit jaar ging het aantal naar de 2.000 per maand, om nu zelfs de 3.000 te naderen. Het gaat vooral om mensen uit Afghanistan, Syrië, El Salvador, Eritrea en Irak. Volgens de CGVS heeft een en ander echter te maken met dubbele aanvragen, die eerdere aanvragen opvolgen in ons land of een andere EU-staat. Veel nieuwe aanvragen worden dan ook onontvankelijk verklaard: Slechts 32,2% krijgt asiel of subsidiaire bescherming.

Tom Van Grieken

Paars-Groen in actie! Nog meer immigranten, met dank aan cdenv: «België moet meewerken aan solidariteitsmechanisme voor bootmigranten »

De Vriendt: “Dat je aankomstlanden zoals Italië niet aan hun lot overlaat, is een kwestie van gezond verstand”

Duitsland en Frankrijk sloten in september een akkoord met onder meer Italië over het opnemen van migranten die werden gered op de Middellandse Zee. De reden? Italië liet geen enkel schip met migranten nog binnen. Alleen wanneer andere (Europese) landen migranten zouden overnemen, mochten er schepen aanmeren.

Naast Duitsland en Frankrijk moet – althans volgens de Kamer – ook ons land deelnemen aan deze spreiding. Zo vraagt de Ecolo-Groen-resolutie aan de regering om een deel van de migranten op te vangen. “Het belang van solidariteit en een gecoördineerde Europese aanpak staat volgens ons buiten kijf. Het spreidingsplan is een waardevol initiatief en wij vonden dat België niet mocht achterblijven”, citeert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

Volgens het Groen-Kamerlid staat het buiten kijf dat “mensen op zee gered moeten worden”. “Wanneer je drenkelingen vindt op zee, moet je die redden en in een veilige haven onderbrengen. Maar dat je dan aankomstlanden zoals Italië of Malta niet aan hun lot overlaat, is een kwestie van gezond verstand”, stelt De Vriendt. Volgens de progressieve politicus is het “logisch dat een land als België, met een sterke Europese traditie, een faire bijdrage levert en [mee] haar schouders zet onder dit prille Europese initiatief”.

Francken: “Te gek voor woorden”

Open Vld, N-VA en Vlaams Belang volgden De Vriendt evenwel niet. Zo willen de liberalen een “structurele hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem met daarin bindende afspraken voor de eerlijke spreiding van asielzoekers over alle EU-lidstaten”.

 

Bij de Vlaams-nationalisten van de N-VA is Francken virulent tegen de resolutie. “Zullen Maggie De Block en Pieter De Crem bij de volgende boot asielzoekers die toekomt in Malta of Italië een deel [van de] mensen binnenvliegen? Nu al [is er een] asielplaatstekort en zeer grote onvrede. Waar gaan ze slapen?”, klinkt het bij Francken. Volgens hem is de beslissing die werd genomen in de Commissie Binnenlandse Zaken “te gek voor woorden”.

Bron : sceptr.net door Hugo Decker

17 november 2019