© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Ecopower dient aanvraag in om twee windmolens te plaatsen

"We zullen geen mensen hinderen"

Ecopower heeft een officiële aanvraag ingediend voor de bouw van twee windturbines op en rond de oude stortplaats langs het Albertkanaal. De
gemeente reageert verrast. "We waren in onderhandeling met de burgercoöperatie-bouwheer om na te gaan of er geen alternatieven mogelijk waren om hernieuwbare energie op te wekken", aldus schepen Paul De Swaef (M-VA).

Intussen bijna zes jaar geleden keurde de gemeenteraad unaniem de overeenkomst goed met Ecopower om drie windmolens te bouwen. Toen de plannen conreet werden, stak in de ruime omgeving van de inplantingsplaats een storm van protest op. Vooral comité Ongeschonden Wijtschot trok fel van leer. Het vreest geluidshinder, slagschaduw en nog veel meer negatieve effecten voor mens en milieu.


Mee de verkiezingen van 2018 in het vizier, haakten steeds meer politieke partijen af. Het was gezien de felle tegenwind afwachten of Ecopower zou doorzetten.


Het antwoord is er nu. Op 31 december 2019 diende de burgercoöperatie de aanvraag in bij de provincie. Net op tijd want de overeenkomst met de gemeente dreigde contractueel te vervallen indien Ecopower nog enkele dagen langer had getalmd.


Slechts twee
 

"We geloven rotsvast in onze Schotense turblnes", vertelt projectbeheerder Sara Verbeeren van Ecopower. "Wel willen we er nog maar twee, geen drie zoals was gepland. Eén turbine zou te dicht bij natuurgebied Het Wijtschot hebben gestaan. De twee resterende zijn gepland bij het containerpark van Schoten en op de oude stortplaats, allebei vlak bij het Albertkanaal en de industrie daar. Een uitstekende locatie.

Met de twee geplande windmolens zal Ecopower voldoende energie produceren om 2.800 gezinnen van elektriciteit te voorzien. Het is de bedoeling dat bewoners van omliggende wijken coöperant worden en zelf ook groene energie zullen afnemen.


Stiller en geen slagschaduw
 

Sara Verbeeren zegt dat de geplande turbines in regel zijn met alle voorschriften. "Het worden turblnes van de nieuwste generatie die nog stiller zij dan de vorige. De inplantingsplaatsen zijn zo gekozen dat ook slagschaduw geen probleem zal zijn. We zullen hier geen mensen hinderen."


Ecopower hoopt deze zomer over de bouwvergunning te beschikken om dan een jaar later te kunnen starten met de plaatsing van de windmolens. De masten worden 94 meter hoog, maar de zogenaamde tiphoogte wordt 150 meter. Dit is de masthoogte plus de helft van de rotordiameter.


Juridische strijd
 

Het openbaar onderzoek wordt half februari verwacht. De gemeente heeft niet bet laatste woord, maar zal wel een belangrijk advies verstrekken. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) laat niet in zijn kaarten kijken en wacht de studie over de impact af. Schepen van Leefmilieu Walter Brat (N-VA) zegt voorstander te blijven van windenergie in Schoten.


Zijn collega en partijgenoot Paul De Swaef, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Patrimonium, is kritisch en reageert zelfs onaangenaam verrast op de aanvraag. "We waren in gesprek met Ecopower om na te gaan of we geen alternatieve manieren konden vinden om groene energie op te wekken. De windturbines liggen zeer gevoelig in de buurt en we vrezen voor een lange juridische strijd die ook onze andere plannen met de oude stortplaats zal hypothekeren. We willen die stortplaats graag saneren, er een kmo-zone aanleggen en een nieuw hoofdkwartier bouwen voor onze gemeentearbeiders."
Bodemsanerlng
 

Vorig jaar slaagde Ongeschonden Wijtschot erin om een door OVAM toegestane sanering van de oude stortplaats ongedaan te maken. Toenmalig minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) vernietigde de vergunning van projectontwikkelaar VMA·Cordeel nadat Ongeschonden Wijtschot met dure advocaten een procedurefout had aangetoond.


Het comité Is natuurlijk niet tegen een opgeruimde stortplaats. Het ging om een strategische zet om te verhinderen dat er op de site ook windturbines kunnen komen. Het ziet er naar uit dat Ecopower dus bijkomend alvast ook zo'n stukje bodemsanering zal moeten aanvragen en uitvoeren. En dan is de kans reëel dat er opnieuw beroepsprocedures van komen.
 

Bron : GVA door Jan Auman

​​

19 januari 2020