© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 30 januari

Aanvraag tot machtigen van lokale politiezone Schoten en

lokaal gemeentebestuur Schoten

tot het plaatsen en gebruiken van (tijdelijke) vaste camera’s 

 

De aandachtige aanwezigen zullen zich herinneren dat onze fractie voor de aanschaf van deze camera’s gepleit heeft op de gemeenteraad van 26 juni 2018. Dat was toen na de melding van talrijke en schrijnende gevallen van sluikstort her en der in de gemeente. Op de gemeenteraad van 29 november datzelfde jaar hebben we naar een stand van zaken gevraagd. De burgemeester heeft toen onder meer als volgt geantwoord:

 

“Momenteel geven we nog steeds voorrang aan de verdere ontwikkeling van het ANPR-netwerk. Een tijdelijke vaste camera inzetten voor een sluikstort is uiteraard een mogelijkheid via huren doch is zeer arbeidsintensief en behoort momenteel niet tot de prioriteiten van ons zonaal veiligheidsplan. Zoals Er zijn ook andere mogelijkheden om sluikstorters te betrappen.

Het inzetten van deze camera is sowieso een item dat projectmatig dient te worden aangestuurd (camerabeleidsplan) en die ruimte is er momenteel hoegenaamd niet binnen het huidig effectief van officierenkader (0) en middenkader.”

 

We hebben de volgende vragen bij dit agendapunt: is deze aankoop nu onderdeel van het zgn. camerabeleidsplan ? Zo ja, waaruit bestaat dit plan ? We hebben geen plan gevonden in het dossier. Heeft het politiekorps nu ineens wel voldoende officieren ? Agendapunt 3 maakt melding van een tekort van 40 % bij de officieren, van 36 % bij het middenkader, van 10 % bij de basis en van 20 % bij de agenten.

 

De toelichting voor de gemeenteraadsleden in het dossier is ook zeer onduidelijk. Nergens valt te lezen over hoeveel camera’s het zal gaan ! En er staat ook niet in hoeveel die zullen kosten en van welk budget ze zullen betaald worden.

 

Gaat het hier om slimme camera’s en zo ja, hoe slim zijn die dan ? Zijn dat camera’s met gezichtsherkenning en toepassingen van artificiële intelligentie ?  Riskeer ik een GAS-boete als zo’n bigbrother -excuus grotebroercamera me flitst omdat mijn fietsverlichting het laat afweten ? Zullen die camera’s ook snelheidsovertredingen kunnen vaststellen ? We vermoeden van wel, en dan zullen de boetes voor Schotenaren die 51 km/u rijden i.p.v. van de toegelaten 50 km/u weer dienen om de gemeentekas te spijzen. De kosten-batenanalyse van de aanschaf van dergelijke camera zal wellicht al in een of ander kantoor van de politie liggen.

 

 

Piet Bouciqué

Fractieleider Vlaams Belang Schoten

04 februari 2020