© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Gemeente en nieuwe projectontwikkelaar

willen Havenplein samen met bewoners vormgeven

We vertrekken van een wit blad

De gemeente herbegint met een schone lei aan het dossier Havenplein. Schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef wil omwonenden maximale inspraak verlenen. Ook Gands, de nieuwe eigenaar en projectontwikkelaar, steekt de hand uit naar de buurt en zet vertegenwoordigers ervan zelfs mee rond de tekentafel. Voorlopig is er maar één zekerheid: er komt geen woontoren op het Havenplein.


De voormalige bedrijfsterreinen van Albeton, tussen brug 14 over de vaart en de Schoten Yacht Club, vormen niet bepaald het mooiste stukje van Schoten. De betonnen vlakte (6.100 vierkante meter) ligt er al jaren troosteloos bij en fleurt alleen op wanneer er weer eens een zomerbar of circus de tenten opstelt.


De gemeente droomt er al langer van om de strategisch gelegen site aan te pakken. Tijdens de vorige bestuursperiode werden concrete plannen gepresenteerd door Canalis lnvest, de vorige 'huurder' van het terrein, dat lang eigendom bleef van De Vlaamse Waterweg. Die wilde graag tachtig appartementen bouwen, maar Schoten ook een nieuwe ontmoetingsruimte schenken.


Nog geen architect


Toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Block (CD&V) was gewonnen voor het ontwerp, maar in de omliggende wijken Donk en Schotenhof was het enthousiasme veel minder groot. Vooral de voorziene tien verdiepingen hoge woontoren bleek een steen des aanstoots. Uiteindelijk schoot burgemeester Maarten De Veuster (N·VA) medio 2017 de toren en daarmee meteen ook het hele project af in volle gemeenteraad, waarna het heel stil werd rond het Havenplein.


Maar het dossier komt nu opnieuw boven water. Canalis is van het 'plein' verdwenen en vervangen door de veel grotere vastgoedspeler Gands uit Antwerpen. Die kocht het terrein ook aan en wil dat nu uiteraard ontwikkelen. Maar het bedrijf doet dat tot tevredenheld van schepen Paul De Swaef op een andere manier, met maximale luisterbereidheid naar de omwonenden toe.


''Meer zelfs", zegt Björn Dillien, chef technical officer bij Gands. ''We geloven dat een dergelijk urbanistisch project alleen kans op slagen heeft wanneer draagkracht ontstaat in de buurt. We vertrekken daarom echt van een wit blad. We hebben zelfs nog geen architect aangesteld. We willen het Havenplein met alle voorzieningen de komende maanden stap voor stap vorm geven met delegaties van de wijken Donk en Schotenhof, de Schoten Yacht Club en uiteraard het gemeentebestuur. We deden dit eerder met succes in onder meer Boechout, waar we een woonwijk realiseerden op de voormalige BMT·site, en in Kontich, waar de woonwijk Keysershoek er is gekomen na nauw overleg met de buurt."


Win-winsituatie


Deze week riepen de gemeente en Gands de Havenpleln-denktank voor het eerst bijeen en werden de spelregels voor het 'ontwerpproces' afgesproken. Dat gebeurde onder leiding van Tom Lagast, ervaren ruimtelijk planmer en oprichter van Space Lab, onafhankelijk onderzoeksbureau voor ruimtelijke kwaliteit. Die moet de ogenschijnlijk tegengestelde belangen met elkaar proberen te verzoenen.


"In vijf sessies zullen we proberen samen tot overeenstemming te komen over wat het beste is voor deze plek. Daarbij mag flink gediscussieerd worden. Doel is om tot een win-winsituatie te komen voor alle betrokkenen. Ik geloof er rotsvast in dat dit kan lukken", aldus Lagast.


Geen woontoren


Hoe het Havenplein er gaat uitzien, zal pas volgend voorjaar duidelijk worden. Tegen dan zal de gemeente ook haar visienota op punt hebben staan met de krijtlijnen van wat wenselijk en nlet-wenselljk is voor dit op te waarderen stukje Schoten. Schepen De Swaef liet alvast weten dat een hoge woontoren uitgesloten is. Pas na de input van buurtbewoners en gemeente, zal Gands een concreet ontwerp laten uittekenen en kan dossier Havenplein 2.0 echt ontschepen. De projectontwikkelaar wil rond de zomer een architectuurwedstrijd uitschrijven.

Bron : GVA door Jan Auman

07 december 2019