© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 12 september

ANPR-camera netwerk

 

Het Vlaams Belang Schoten is  absoluut VOOR deze uitbreiding, al gaat men hieraan circa 180.000 € investeren.

Is er actueel wel voldoende werking voor dit systeem ? Dat men onze inwoners zodoende wil beschermen, ja, maar helaas is er een personeelstekort om deze controle's uit te voeren.

Er zijn nu reeds 900 ANPR camera’s in Vlaanderen geïnstalleerd !! In Wallonië amper 40, maar ja, wij zijn de sponsor van onze zuiderburen !

Daarom wenst Vlaams Belang Schoten met aandrang dat deze duidelijke tekortkoming, bij de Vlaamse regering met spoed behandeld zal worden. Wij hopen dat onze burgemeester dit punt duidelijk zal verdedigen in Brussel en in het oor zal fluisteren van zijn vriend Jan Janbon.

 

Belastingen : bars, .....

 

Uiteraard is het Vlaams Belang Schoten akkoord met deze belastingen.

Maar wij vinden wel dat het een noodzaak moet zij deze “speciale vestigingenminimaal één maal per jaar te laten controleren.

Deze controle is aangewezen voor volgende punten:

 1. brandveiligheid

 2. onderzoek naar hygiëne (voedingsmiddelen vergunningen)

 3. personeelsbestand

 4. moraliteitsonderzoek ivm uitbating

 5. geluisoverlast

De controle kan in samenwerking met eigen diensten of Vlaamse diensten. Maar een jaarlijks rapport is aangewezen .

Tevens wil ik nog opmerken dat u als bestuur zou aandringen om een nauwere samenwerking met Fluvius, deze elektriciteitsleverancier kan met een eenvoudige druk op de knop een te hoog verbruik melden aan het bestuur. Zodat deze kan ingrijpen om tijdig een plantage van orchideën of cannabis te onderscheiden.

In Antwerpen werd op 06 sept. 2019 een drugsplantage op deze manier opgerold. Hopelijk zullen wij niet binnen enkele maanden in de krant

moeten lezen dat er in de Lusthofdreef een orchidee plantage ontdekt werd.

Pidpa

 

Graag verwijs ik naar onze gemeenteraad  van 25 juni 2019 agendapunt 45. In dit punt verzochten wij een mededeling te laten geworden, van het jaarverbruik evolutie van alle gebouwen in Schoten voor de periode 2013-2018.

Schepen Walter Brat beloofde ons details te laten geworden.

Onze vraag is, waar en hoe kunnen wij deze cijfers bekomen ? Graag info dienaangaande.

Dading Versnel

 

De werken hiervoor zijn nog niet in uitvoering, maar wij dringen wel aan, dat de bouwfirma Versnel met zachte dwang bewogen zal worden om dit project milieuvriendelijk en energie neutraal uit te voeren.

 • opvang hemelwater

 • zonnepanelen

 • plaatsen van elektro-oplaadpunten

 

Kruispunt Vordenstein - Sint Cordula school

 

Sinds enkele maanden en zeker sinds de aanvang van het nieuwe schooljaar, zijn wij verschillende keren deze verkeerssituatie gaan inschatten. Met telkens de opmerking, dit kan veiliger.

Met vijf eenvoudige aanpassingen kan dit kruispunt veel veiliger gemaakt worden :

 1. bijplaatsen van minimaal 3 afzetpaaltjes in de bocht Vordensteinstraat - Constant-Neutjensstraat vanuit richting Centrum.

 2. schilderen op het wegdek van een fietspad vanuit richting centrum Vordensteinstraat naar Constant-Neutjensstraat

 3. schilderen van parkeer/stationeer verbod in Vordensteinstraat

 4. bijplaatsen van verkeersbord in Vordnesteinstraat. (GRAAG -TRAAG fietsers)

 5. bijplaatsen van voorrangsbord B1 met juiste grootte rechts in de Vordensteinstraat richting Centrum (actueel is dat bord een play-mobil bordje)

Alle gebruikers, kinderen, ouders en grootouders zullen zeer dankbaar zijn voor een snelle aanpassing.   

Peter Vanaken

Gemeenteraadslid Vlaams Belang Schoten

18 septemberi 2019