© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 24 oktober

Hondenloopzone Emiel Blangenoisstraat - Atheneum

 

In overleg met vele inwoners van de Emiel Blangenoisstraat, o.a. Dhr.Geijsen Danny, Dhr.Bats Jerry, Dhr.Eeckhout Michaël en tientallen andere

verzoeken wij “Vlaams Belang” u en uw college een DRINGENDE verplaatsing van de hondenloopzone te willen organiseren en dit wegens onleefbaarheid van de situatie ter plaatse.

De reden hiervoor beschrijven wij als volgt : De inplanting van deze hondenloopzone werd duidelijk verkeerd ingeschatDe te hoge muur van de sporthal veroorzaakt een enorm weerkaatsend en galmend geluid, wanneer de honden blaffen. Het is een super-megafoon, omdat de woningen te dicht bij de hoge muur van de sporthal staan, dit geeft een luidspreker effect.

Deze toestand is onleefbaar voor de bewoners.

 

Volgende opmerkingen werden reeds veelvuldig aan het gemeentebestuur vermeld, maar bleven tot heden zonder resultaat !

  1. de bewoners hebben gedurende de dag geen enkel rustig moment meer.

  2. de bewoners die in continu dienst werken, kunnen niet meer slapen tijdens de dag.

  3. de bewoners kunnen hun ramen en deuren niet meer openzetten. (in de warme zomer periode is dit een ondraaglijke toestand)

  4. de bewoners kunnen in huis zelfs geen muziek meer  beluisteren,  zij moeten hun TV op max. volume zetten om een programma te volgen.

  5. kleine kinderen kunnen niet meer slapen vanaf 19h00

  6. mensen die ziek te bed liggen, kunnen niet meer uitrusten en herstellen.

  7. een nachtrust vanaf 22h00 is niet meer mogelijk.

  8. sommige bewoners hebben hun ramen en deuren aan de binnenkant van hun woning afgeplakt, met geluidsabsorberende tapes.

  9. sommige hondeneigenaars zijn met elkaar bezig en laten hun honden dan hun hoopjes leggen in de hoeken van het terrein, dit ruimen ze dan niet op en dit geeft een enorme stank, zeker in de zomerperiode. 

 

  10. sommige hondeneigenaars laten hun honden soms vechten, totdat er hondengejank en kaieten volgt, dit is niet meer normaal!

  11. sommige hondeneigenaars komen zelfs met hun auto aangereden van andere wijken vb. Deuzeld e.a.

  12. sommige hondeneigenaars komen al vanaf 5h30 ’s morgens hun honden uitlaten en anderen komen zelfs tot na 24h00  ’s nachts, niet normaal. (nochtans is er een Vlaams reglement dat een verbod vermeld, van hondengeblaf en dit vanaf 22h00 tot 7h00 ’s morgens) Dit verbodsbord is niet aanwezig bij deze hondenloopzone.

  13. een bijkomende reden van verkeerde inplanting op deze plaats is de loopoppervlakte, deze moet minimaal 500m² zijn. Deze loopweide is een smal strookje van amper 5 meter breedte bij de ingang loopt iets breder uit, met een lengte van circa 35 meter, dus véél te klein!

  14. bij opmerkingen van de bewoners aan de hondeneigenaars over het gedrag van de honden, worden de bewoners agressief afgesnauwd.

  15. door de bewoners werd er reeds verschillende keren naar de politie gebeld, helaas deze komen enkel als er effectief slachtoffers vallen.

  16. ook aan de gemeenschapsdiensten werden er regelmatig meldingen overgemaakt van overlast, helaas altijd zonder gevolg.

  17. door de bewoners werden er reeds verschillende meldingsformulieren aan de gemeente overgemaakt, helaas ook hier weeral zonder gevolg.

 

Ik kan nog een tijdje doorgaan met opmerkingen. Maar hopelijk begrijpt u, dat het geduld van de inwoners op is en terecht, zij wensen een oplossing op korte termijn.

In overleg met de bewoners, hebben wij Vlaams Belang een degelijke en juiste oplossing.

 

Verhuis deze hondenloopzone op korte termijn, aanvang 2020 naar de voorkant van het Gasketelplein met volgende voordelen:

  - het is een open ruimte, zonder weerkaatsend geluid

  - de oppervlakte is voldoende groot

  - er is betere sociale controle, het is een open omgeving naast de Paalstraat

  - de politie is in de buurt

 

Wij verzoeken u dan ook, om in overleg een positieve reactie op ons voorstel te willen ondernemen. De bewoners van de Emiel Blangenoisstraat zullen u dankbaar zijn.

Na mijn betoog was het antwoord van Paul Valkeniers, "Wij zullen dit onderzoeken en mogelijk maatregelen nemen".

Mijn antwoord daarop was :

“ Het is heel eenvoudig een politiereglement op een stukje papier te schrijven. Helaas is er geen permanent toezicht om dit document op te volgen. Het probleem zal blijven bestaan. Slapeloze nachten zullen blijven !!

Het is gemakkelijk om met véél POEHA, show en camera’s een hondenloopzone te openen. En nadien met een Chiwawa op je schoot, zalig in slaap te vallen in de Schijndallei “

 

Allicht is Valkeniers een helderziende, want zijn naam heb ik NIET vernoemd. Hij zei dat hij geen Chiwawa had maar wel twee katten

Peter Vanaken

Gemeenteraadslid Vlaams Belang Schoten

 

11 november 2019