© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2019

 

28 maart

N-VA Schoten heeft geen probleem met een hoofddoek in de gemeenteraad

Tijdens de jongste Schotense gemeenteraad kwam het huishoudelijk reglement ter sprake.

 

Vlaams Belang maakte van de gelegenheid gebruik om een amendement toe te voegen, nml. dat “raadsleden zich zouden onthouden van het dragen van religieuze symbolen”.

 

Gemeenteraadslid Van Grieken motiveerde het amendement: “Gezien de demografische evolutie in Schoten is het niet ondenkbaar dat in de toekomst een raadslid met bijvoorbeeld een hoofddoek zou kunnen zetelen. De islam is onverdraagzame ideologie waarbij vrouwen minderwaardig zijn t.o.v. mannen, op homoseksualiteit de doodstraf staat en er geen scheiding tussen kerk en staat is.”


Het VB-amendement werd weggestemd, maar opmerkelijk genoeg ook door de voltallige N-VA fractie. “Een teleurstellende houding van N-VA” reageerde Tom Van Grieken achteraf.