© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 23 mei

Nominatieve toelage 2019

 

Op de vorige gemeenteraad hebben we vragen gesteld over dit voorziene bedrag van 60.000 euro voor nominatieve toelagen 2019. Mijn amendement verwerpen over de verhoging van de toelagen voor het 11 julicomité, voor de Vlaamse initiatieven en voor het Vlaams Kruis, dat was blijkbaar poepsimpel. Het ging ocharme over 2.366 euro en de meerderheidspartij die zich Vlaams noemt verwierp dit eenparig.

 

Maar 60.000 euro voor “vernieuwende en duurzame projecten” voorzien, dat was even andere koek en blijkbaar een moeilijke, het gemeentebestuur wist gewoonweg niet waarover het ging. Was dit een vlaag van collectief geheugenverlies of een eerste uiting van onkunde van dit college ?

 

Want wat blijkt uit de stukken ? Het gaat om het voorzien van klimaatprojecten, begeleid door een vzw met de Nederlandstalige naam Ecolife. Er was een startvergadering op 25 februari jl. om dit allemaal te bespreken, ik verwijs naar de stukken in het dossier; de bevoegde schepen van leefmilieu was daarbij aanwezig, maar wist 2 maanden later blijkbaar niet meer dat hij daar aanwezig was geweest en waarover deze vergadering ging. En wat blijkt nog uit de stukken in het dossier ? Op 27 december vorig jaar besloot het CBS o.m. akkoord te gaan met de “begeleiding van de uitwerking van de klimaatactie ‘burgerbudget – oproep vernieuwende, duurzame lokale projecten door Ecolife.

 

Van dit vorige college belandden er vier leden in het volgende college. Het nieuwe voltallige college dat op drie januari werd geïnstalleerd besloot op 22 januari jl. onder de titel “Begeleiding door Ecolife 2 projecten burgerparticipatie en burgerbudget – goedkeuring gunning en last voorwaarden om goedkeuring te verlenen aan de samenwerking met Ecolife voor een bedrag van 6.500 € excl. BTW. In dit collegebesluit staat de vermelding “vernieuwende, duurzame, lokale projecten” uitdrukkelijk vermeld.

 

Maar drie maand later wist blijkbaar niemand van het CBS nog dat ze dit gestemd hadden. U zult mijn lichte verontwaardiging – ik wik mijn woorden - bij deze gang van zaken hopelijk wel begrijpen. Voor alle duidelijkheid: mijn partij is ook voorstander van een duurzaam beleid en een gezonde toekomst voor onze gemeente, voor Vlaanderen en voor onze planeet.

 

We willen deze kwestie niet op de spits drijven maar stellen ons nog wel enkele vragen. Wie zal de invulling van de projecten en het budget van die 60.000 € beoordelen ? Wat zal de rol zijn van de RC klimaatbeleid en milieu ? Hoe zal er over de besteding van dit budget gerapporteerd worden ? Wat zal er gebeuren indien er weinig projectvoorstellen gedaan worden ? Zal men dan rap rap projecten uit de duim zuigen om het budget op te souperen en de klimaatdoelstellingen op te smukken of eindigt deze farce op een sisser ?

 

Ik verwacht duidelijke antwoorden. Onze fractie zal zich onthouden bij de stemming.

 

Piet Bouciqué

Fractieleider Vlaams Belang Schoten

28 mei 2019