© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 28 november

Nominatieve toelagen 2020

 

Onze fractie is verheugd dat er meer aandacht en steun is voor het 11 julikomitee en voor Vlaamse initiatieven – weliswaar verdwijnt het magische getal 1302 van de tabellen.

 

Wij hebben die lijst grondig bekeken en zitten nog met een aantal vragen en opmerkingen:

 

 

 • Kunt u uitleg geven bij de evolutie van de bedragen groter dan 10.000 €, was dit meer of minder dan vorig jaar ?

 • verschil NSB afdeling Schoten – Schotense vriendenkring Nationale Strijders ?

 • verschil toelage Cultuurcentrum schoolaanbod / cultuurcentrum schoolaanbod ter plaatse ?

 • erfgoedraad: geen toelage in 2018 en 2019

 • toelage mens en maatschappij, appel en ei, het Donorke = nieuw

 • in 2018: KFC Schoten (4900 €), Interparochiaal Centrum (620 €)

 • in 2019: Speelplein Horst 17.500 €

Actualiteitsvraag: nachtwinkel Salvialei 59

 

Enkele leden van onze fractie waren eergisteren aanwezig op de infovergadering ingericht door de gemeente, samen met de bevoegde schepen, mensen van de politie, enkele ambtenaren en de coördinator integrale veiligheid. Er waren ook een veertigtal buurtbewoners aanwezig. Uit de reacties tijdens de bevraging van de bewoners is duidelijk gebleken dat er helemaal geen draagvlak en ook geen behoefte bestaat voor de komst van een nachtwinkel naar deze locatie.

 

Het CBS heeft het verslag van deze vergadering ongetwijfeld ook gelezen. De Salvialei is een rustige woonstraat en is ongeschikt voor een nachtwinkel. Daarenboven zijn er twee nachtwinkels gelegen op 400 en 700 m van Salvialei 59.

 

Het bijzonder politiereglement schrijft een perimeter van 1.000 meter voor. Onze fractie verwacht niets anders dan dat het CBS de aanvraag afkeurt. Talrijke gemeentebesturen waar de N-VA het voor het zeggen heeft, weren de nachtwinkels omwille van de bekende redenen. We rekenen er op de dat het gemeentebestuur met de bezorgdheden van de bewoners zal rekening houden en dat het deze nachtwinkel niet zal vergunnen.  

  

Piet Bouciqué

Fractieleider Vlaams Belang Schoten

Fluvius slimme software elektriciteitsmeters tegen cannabisplantages

 

Tijdens de GR van 28 november werd ons het voorlezen van geagendeerde agendapunt 47 “Fluvius slimme software elektriciteitsmeters tegen cannabisplantages” niet toegestaan door de voorzitter Lieven De Smet en de burgemeester.

Op deze manier werd het Vlaams Belang monddood gemaakt. De arrogantie van de macht ten top”  Ik citeer hier even de burgemeester : “dan ga ik efkes iets drinken”, einde citaat.

 

Nochtans was agendapunt 47 in het belang van alle Schotenaren en mogelijk heel Vlaanderen. Spreekrecht zou nochtans democratisch verdedigbaar mogen zijn. 

 

Hieronder onze geweigerde tussenkomst.

Graag refereren wij “Vlaams Belang” naar onze opmerkingen in de gemeenteraad van 12 september 2019. Het agendapunt 12. Belastingreglement.

En ik citeer “Tevens wil ik nog graag opmerken, dat u als bestuur zou aandringen om een nauwere samenwerking te verwezenlijken met Fluvius. Deze netwerkbeheerder kan met een eenvoudige druk op de knop, een te hoog verbruik melden aan het bestuur, zodat dit kan ingrijpen om tijdig een plantage van orchideeën of cannabis te onderscheiden. In Antwerpen werd op 6 september een drugsplantage op deze manier opgerold. Hopelijk zullen wij niet in de krant van Jan Auman moeten lezen, dat er in de Lusthofdreef een orchideeën plantage ontdekt werd” einde citaat.

 

Wij zijn nog maar één maand verder en het is al koekenbak !

In de Gazellendreef werd een 37-jarige Turk gelukkig opgepakt. In vijf kamers werden er 1.628 planten gevonden. Het gelijkvloers van de villa was volledig ingericht als plantage met cannabisplantjes. De Porsche die op de oprit stond werd in beslag genomen. Mogelijk een nieuwe interventie wagen voor onze politie?

 

In het centrum van Schoten werd op 30 oktober een cannabisplantage opgedoekt. In de kelder van een woning troffen speurders 374  cannabisplantjes aan. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt. Dit is een misdaad !

 

Onze Vlaams Belangfractie heeft enkele zaken onderzocht :

 1. het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van een gezin in een woning van circa 100m² (verwarmd met aardgas of aardolie) ligt op ongeveer 2.000 kWh. Wanneer er een véél hoger elektriciteitsverbruik is moet er een alarmbel rinkelen.

 2. wanneer een woning van ongeveer 100 m² met elektrische verwarming uitgerust is, ligt het jaarverbruik op ongeveer 15.000 kWh. Wanneer dit véél te hoog oploopt , a.u.b.. alarmbel.

 3. elke twee jaar komt een medewerker van Fluvius de meterstand opnemen. Het andere jaar vraagt Fluvius aan de eigenaar de meterstand door te geven. Op deze manier is het normaal gezien niet mogelijk te frauderen.

 4. De netwerkbeheerder Stedin heeft in 2016 de slimme elektriciteitsmeters uitgerust met slimme software. Deze software detecteert wanneer er in het elektriciteitsnet van een wijk zich een abnormaliteit voordoet. Een afwijkend verbruik zal onmiddellijk een alarm laten afgaan. De meter geeft automatisch een signaal aan de politie, zodat deze een onderzoek kan starten.

 5. dit systeem kan eveneens uitgerust worden voor alle KMO-zones.


Heel graag drink ik een thee met groene muntblaadjes. Maar stinkende cannabisblaadjes  in een woonwijk, is de start van een criminele keten ! En yogasnuivers liggen bij mij zeker niet in de bovenste schuif. Schoten mag geen klein Antwerpen worden

 

Burgemeester en collega’s wij hebben twee vragen :

 

1. welke middelen heeft Fluvius actueel ter beschikking om controle uit te oefenen op verdacht hoog elektriciteitsverbruik per wijk ?

 

2. welke maatregelen zal het bestuur nemen, om deze criminele feiten te verhinderen ?

 

In het toekomstig belang van alle Schotenaren en uw kinderen en kleinkinderen, graag uw gemotiveerde reactie.

Peter Vanaken

Gemeenteraadslid Vlaams Belang

04 december 2019

 

04 december 2019