© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

GROEN LICHT VOOR WOONPROJECT VAN BLOEMENZAAK VAN GASTEL

Het schepencollege van Schoten heeft een vergunning verleend voor de bouw van acht eengezinswoningen op de plek waar nu bloemenzaak
Van Gastel gevestigd is, op de hoek van de Brechtsebaan en Zeurtebaan. “Dit is het beste voor Schoten”, motiveert schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) de beslissing.


De bekende bloemen- en plantenzaak is al ruim veertig jaar gevestigd op deze locatie. De sloop en vervanging door woningen lag gevoelig. “In het gewestplan staat namelijk dat dit bosgebied is. In een later plan van aanleg is het bedrijf geregulariseerd, maar daarin staat duidelijk vermeld dat er op de plaats van de winkel als nabestemming maximaal twee woningen aan de Brechtsebaan mogen komen. Een ontwikkeling aan de Zeurtebaan is niet voorzien. Dit is een aantasting van de groene gordel rond Schoten”, aldus gemeenteraadslid Peter Arnauw, die om die reden tijdens het openbaar onderzoek bezwaar indiende.

Maar het schepencollege kende toch een vergunning toe aan eigenaars Yves Van Gastel en Caroline Borstlap. “Een moeilijke beslissing”, erkent schepen Paul De Swaef. “Maar na grondig wikken en wegen zijn we ervan overtuigd dat de vervanging van het tuincentrum door eengezinswoningen een goede zaak is voor Schoten. Momenteel is 78% van de oppervlakte daar verhard. Rond de vergunde woningen is veel meer groen voorzien en kan het regenwater wel ter plaatse in de bodem dringen. In theorie mag dit dan wel bosgebied zijn, niemand zal de kosten voor de sloop van het tuincentrum op zich willen nemen. Het plan dat nu voorligt, is een goed compromis.”

Bron : Bode van Schoten

22 oktober 2019