© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraad van 31 januari (vervolg)

Na een eedaflegging en de gebruikelijke politionele agendapunten belandden we bij punt 6, het belangrijkste punt van deze gemeenteraad

Huishoudelijk reglement (HHR) voor de nieuwe legislatuur

Na tussenkomsten van CD&V en Sp.a nam onze fractieleider het woord met de volgende tussenkomst:

"We betreuren het in het bijzonder dat de voorbereiding van het nieuwe HHR niet heeft plaatsgevonden in de Raadscommissie VIRI (staat voor Voorlichting, Informatie, Raadpleging en Inspraak). Deze raadscommissie wordt dan blijkbaar afgeschaft, met andere woorden: er wordt niet meer voorgelicht, geïnformeerd, geraadpleegd en naar inspraak kunnen we fluiten. De kracht van verandering op zijn best. We stellen daarom voor dit agendapunt te verdagen en eerst te bespreken op een VIRI-raadscommissie. Deze is op dit ogenblik nog steeds niet afgeschaft en kan nog bijeen geroepen worden."

De verdaging werd daarop meerderheid tegen minderheid weggestemd.

Verontwaardigd riep Tom Van Grieken de voorzitter en de burgemeester daarop in een opvallend pleidooi tot de orde, waarop de gemeenteraad geschorst werd.

Tijdens een daaropvolgend overleg van de fractievoorzitters met de voorzitter van de gemeenteraad werd besloten tot het bijeenroepen van een ad hoc commissie om het HHR in detail te bespreken. De voltallige gemeenteraad ging bij een tweede stemming akkoord met de verdaging.

Vragenronde

In de vragenronde na de gemeenteraad viel Maya De Backer (Groen) uit naar Vlaams Belang wegens een volgens haar niet toegelaten standplaats van hun glühwijnstand op 19 januari. Piet Bouciqué verdedigde zich met het argument dat de toelating voor interpretatie vatbaar was en dat de marktcommissaris geen bezwaar maakte over de toegewezen standplaats. Ook het politiereglement is onduidelijk.

Van onze reporter ter plaatse

14 februari 2019