© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Aantal woninginbraken daalt in politiezone Schoten

Het aantal inbraken in de politiezone Schoten ging in 2018 ondanks een najaarspiek naar beneden. Alarmerend blijft wel het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld. In 2018 werden er 269 dossiers opgestart.

Het aantal inbraken in de politiezone daalde van 215 naar 192. “Ondanks de inbrakenplaag van oktober en november 2018, is dit een lichte daling ten opzicht van 2017”, zegt Kristel Wouters, woordvoerster van de politie Schoten. “Het korps zette zich maximaal in om de plaag in te dijken met extra patrouilles en communicatie via sociale media om Schotenaren aan te sporen tot sociale controle. Schotenaren kunnen bijvoorbeeld ook gratis toezicht vragen op hun woning als ze met vakantie zijn. Er deden maar liefst 516 inwoners een aanvraag voor afwezigheidstoezicht, goed voor 4.420 controles door onze inspecteurs. Voor diefstalpreventie advies kan de Schotenaar terecht bij de dienst Integrale Veiligheid van de gemeente.”

Huiselijk geweld

In 2018 stelden de  inspecteurs 269 processen-verbaal op voor huiselijk geweld. Bij 59 procent van de feiten gaat het om geweld tussen (ex-)partners.

Op vlak van verkeer werden verspreid over een heel jaar 230 mobiele snelheidscontroles gehouden. Alles samen moesten 1.464 bestuurders een ademtest afleggen tijdens de Wodca-acties en van hen blies 2,5 procent positief. Inspecteurs controleerden daarnaast gedurende 576 uren op foutparkeerders die plaatsen voor mindervaliden innemen.

Nog enkele cijfers: de politie kreeg in 2018 14.603 meldingen waarbij in 9.377 gevallen een patrouilleploeg ter plaats ging. Er gebeurden 109 gerechtelijke en 104 bestuurlijke arrestaties. In totaal presteerden de inspecteurs 1.740 extra werkuren voor evenementen in de gemeente waarvan 306 werkuren enkel voor de Scheldeprijs en de Vaartkoers.

Nieuwe korpschef

2019 zal in vele opzichten verandering brengen voor het korps. In juni gaat korpschef Dirk Lemmens met pensioen. Alle werknemers van de Lokale Politie Schoten wachten in spanning af wie hen de komende jaren zal sturen. De zone zal ook een nieuwe zonaal veiligheidsplan opstellen voor de periode 2020-2025 en verder inzetten op Slim-Blauw-Op-Straat door een meer intensieve opvolging.

Bron : HLN door Toon Verheijen 


02 maart 2019