© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Berichten uit schoten 2014

Onzin en leugens van de "verandering" partij

Met veel interesse lezen we in verschillende media de "goed nieuws show" van de Schotense N-VA.

Zo schrijft de burgervader in "De Bode van Schoten" het volgende : ik citeer, "Ik wil heel duidelijk zijn: neen (verhoging belastingen).... iedereen zal een beetje meer moeten betalen voor sommige specifieke diensten of wat minder krijgen aan subsidie." einde citaat.

De enige VLD schepen is nog meer optimist, hij schrijft in "Het Nieuwsblad" onder de titel "Belastingen stijgen niet" het volgende: ik citeer "Ondanks de moeilijke context, presenteert de gemeente Schoten geen crisisbudget. Schulden worden afgebouwd, maar de belastingen gaan niet naar omhoog...

Op de gemeentelijk webstek kan men het volgende lezen: "Een aantal lokale belastingen en retributies worden wel licht aangepast, andere na vele jaren geïndexeerd."

 

Ophouden is een woord dag niet gekend is bij het huidige bestuur, lees NV-A. Na een reeks belastings- en retributievehogingen en een resem toelagenverminderingen op de gemeenteraad van oktober, was het in december weer prijs.

Hopelijk komt er nu een einde aan al die verhogingen onder het mom van 'indexaanpassing', 'opgelegd door de provincie, Vlaamse regering' of door de 'Schotense NV-A'.

Opmerkelijk zijn wel de belastingen op het gebruik van de lokalen, voor niet commercieel gebruik, in "Het Kasteel". De vermelde bedragen zijn steeds voor Schotense verenigingen terwijl voor niet-Schotense verenigingen de prijzen onveranderd blijven. Eigenaardig, toch !
Ook als we kijken naar het gebruik voor commerciële doeleinden moeten we vaststellen dat de verhoging voor Schotense verenigingen hoger ligt dan voor niet-Schotense. Wil men ons weg in Schoten ?

Het containerpark betalend, ja dus. Grof vuil, gemengd bouw- en sloopafval en grond wordt belast met 0,2€ per kilo. Zuiver steenpuin, hout en groenafval wordt belast met 0,03€ per kilo.

Betalen dus, maar wisselgeld terug krijgen, NEEN hoor. Hier hebben de slimmeriken gedacht aan een waardebon, dus ik moet terug naar dat park om mijn zuurverdiende centjes terug te krijgen tot mijn waardebon eindelijk op is.

Eigenaardig, het groenafval wordt per kilo aangerekend in het containerpark terwijl de veertiendaagse thuisafhaling per liter wordt aangerekend, men werk dus met twee maten en gewichten. Wettelijk ??

Bij het afhalen van identiteits- of vreemdelingenkaart heeft men moeite met getallen achter de komma. Te moeilijk, al dat kleingeld in de kassa, daarom afronden maar. Eigenaardig genoeg steeds naar de hogere eenheid. Voorbeeld: 4,20€ wordt 5,00€, met andere woorden 32 oude BF zomaar in de gemeentekas, en de Schotenaar blijft dit maar pikken.

Wat zijn die slogans eigenlijk nog waard ?

"De kracht van Verandering" beter ware "De kracht van Verzuring"

"Denken. Durven. Doen." inderdaad "Denk goed na in mei, Durf te kiezen en Doe het voor Vlaams Belang"

Karel Blockx

04 februari 2014

Discussie tussen moslima en oude dame leidt tot klacht

De familie van een 83-jarige Schotense heeft klacht ingediend bij de politie tegen de tot nog toe onbekende maakster van een filmpje in de Schotense Paalstraat. Het filmpje, waarin de bejaarde nogal fel uithaalt naar een moslima, begon maandag plots op Facebook te circuleren.

'Vieze oude blanke vrouw tegen Marokkaanse met hoofddoek', stond erbij. Het is onduidelijk of de bejaarde vrouw doorheeft dat ze gefilmd wordt en of ze eerst geprovoceerd is geweest. Opvallend is wel dat het moslimmeisje zelf de wind van voor krijgt op een forum voor moslims. "Ze kent de Koran niet, want anders zou ze meer respect tonen voor ouderen", staat er.

Het moslimmeisje gaat onder meer de discussie aan over haar hoofddoek. "Vind jij dat nu zelf schoon?", vraagt de 83-jarige aan het meisje. Waarop het meisje: "Jij draagt toch ook een hoed." "Jamaar, dat is voor de regen", zegt ze.

Samen met een leeftijdgenote met looprekje zeggen de oude dames dat in Marokko zelf de vrouwen niet gesluierd lopen en dat het meisje geen echte Belgische kan zijn, ook al is ze in België geboren. "Mijn vader is gesneuveld voor het vaderland, de uwe niet", foetert de oude vrouw.

De zoon van de dame diende klacht in bij de politie van Schoten tegen de privacyschending van zijn moeder. De politie adviseerde hem rechtstreeks de provider te mailen om het filmpje offline te halen. "Moeke heeft veel familie verloren in de oorlog. Sommigen werden geëxecuteerd door de Duitsers", vertelt de man, die zelf bij Open VLD actief is. "Die beelden van de executies door IS in de media maken haar angstig. Het is ontluisterend dat je op je 83ste zomaar op straat gefilmd kan worden, om dan op Facebook te kijk te worden gezet als raciste."

Het meisje loopt lachend weg als ze de twee Schotense bejaarden achterlaat op straat. Ook op de Facebookgroep "Ge zijt van Schoten als" wekt het filmpje afschuw op, omdat de 83-jarige zomaar te kijk wordt gezet. De vrouw in kwestie was gisteren nog niet op de hoogte. "Ik hoop dat mijn moeder, die een bekend figuur is in het Schotens straatbeeld, nu nog op een normale manier naar de winkel kan gaan", zegt de zoon.

Ook Gianni Peeters, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Schoten, wou klacht indienen. "Maar mijn klacht werd niet aanvaard omdat ik geen familie ben van de vrouw", zegt hij. "Ik roep wel alle mensen op die het filmpje krijgen om het te melden als "aanstootgevend" en "ongewenst"."

Karel Blockx

14 oktoter 2014

Oorlog(je) over oorlogsmonument

Op de Facebookpagina ‘Ge zij van Schoten als’ laten verschillende inwoners zich schamper uit over de lamentabele toestand van het herdenkingsmonument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog in de Deuzeldlaan.

Het gemeentelijk infoblad van Schoten bericht uitgebreid over hoe Schoten de Eerste Wereldoorlog herdenkt. Dat schoot in het verkeerde keelgat van een inwoonster. Zij vindt het hypocriet dat de gemeente doet uitschijnen alsof ze veel aandacht schenkt aan de gesneuvelde medeburgers, terwijl ze het herdenkingsmonument ter ere van de slachtoffers van ’14-18’ in de wijk Deuzeld aan het Hof van Meeus laat verloederen.

Verschillende andere inwoners delen de verontwaardiging van deze vrouw op de Facebookpagina. Inmiddels gaven enkele gemeentearbeiders het monument woensdag wel al een beurt. Schepen Erik Block (CD&V) vindt de verontwaardiging niet terecht.

“De restauratie van dit herdenkingsteken staat op de begroting 2015. Tot dan kunnen we enkel reinigen, maar grondig schrobben gaat niet, omdat anders een met verkeerde verf aangebracht verflaag volledig afbladdert. We hebben dit jaar de kerktoren van Cordula gerestaureerd en het monument op de begraafplaats. De restauratie van de Braembib is nog aan de gang. We kunnen niet alles tegelijk doen.”

Het monument, is indertijd door de familie Meeus opgericht maar later overgedragen aan de gemeente.

Bron : Gazet van Antwerpen door KMA

Wetende dat in 2014 de honderdste verjaardag gevierd wordt van de 'Grote Oorlog' gaat de gemeente het monument laten restaureren in 2015. Dus een honderdjarige viering moet dan maar doorgaan aan een in lamentabele staat verkerend monument, dank je gemeentebestuur. Mooie planning hebben jullie.

Het antwoord van de schepen is gewoon 'rond de pot draaien' en er zich vanaf maken met nietszeggende woorden. Dat men niet alles tegelijk kan is een feit, maar leg dan prioriteiten, en heb wat meer respect voor onze oorlogshelden, ze verdienen dat.

Karel Blockx

31 oktober 2014

Onbezorgd leven in Schoten

Sluitende rusthuizen

Crisisvergadering, door het OCMW van Schoten, voor de familie van 26 bewoners van "Home Reinaert" en "Residentie Julien".

Bovenvermelde rusthuizen, beheert door de zorggroep "Corasen" moeten de deuren sluiten na een negatief inspectierapport van de brandveiligheid.

Het OCMW en zorggroep Corasen benadrukten dat er voor iedereen een oplossing is. Maar slecht voor 14 van de 26 bejaarden is al een oplossing gevonden.

De bewoners die terecht kunnen in het nieuwe "Vordenstein" kunnen alles behalve lachen, de dagprijs gaat er van 56 € plots naar 86€ per dag met andere woorden een meerprijs van 900€ per maand waarvoor dank.

Wel kunnen de bewoners tegen de huidige dagprijs van 56 euro naar een andere zorginstelling van Corasen in de Bisschoppenhoflaan in Deurne.

Beide rusthuizen zouden in de zomer van 2015 dicht gaan, volgens Corasen, en men zou hetzelfde tarief gebruiken in het nieuwe rusthuis. Belofte maakt schuld, of niet ?

Het is niet de eerste keer dat men zoiets in Schoten meemaakt, ook in april 2013 moest rusthuis "De Lorken" halsoverkop sluiten door een negatief inspectierapport. Hier kwamen 20 senioren in de kou te staan.

Wat wordt het volgende en wie speelt hier met de zuurverdiende centen van de senioren en de kinderen die meestal nog moeten bijpassen ?

 

21 auto-inbraken in slechts één maand

De laatste maand zijn er zo maar even 21 auto-inbraken gebeurd en de politie waarschuwt de buurtinformatienetwerken, dat ze beter moeten opletten, en zorgt zelf voor extra (?) patroeljes.

De nacht van dinsdag op woensdag gebeurden de laatste inbraken in BMW's en Volkswagens, en dit in de wijk rond het Park van Schoten. De daders gingen er aan de haal met GPS-toestellen, een reistas en kledij.

Ook de omgeving van de Elshoutbaan en de wijk Koningshof laten de inbrekers niet ongemoeid.

En zoals gewoonlijk is het besluit zeer eenvoudig: we onderzoeken de inbraken zeer nauwkeurig, maar er zijn nog geen verdachten niemand !
 

BOB is weer vertrokken

Het eindejaar nadert en daar zijn ze weer de BOB-controles. Als we even naar vorig jaar kijken kan de Schotenaar beter uit zijn doppen kijken.

De ijverige Schotense politie slaagde erin 51 controles uit te voeren en staat daarmee op een dertiende plaats wat betreft het aantal BOB-controles.

Blikvangers zijn uiteraard de grote steden, Antwerpen (329), Brugge (205), Gent (203), Mechelen (148), Aalst (121), Brussel (107).

Een analyse laat ons weten dat in de Provincie Antwerpen de meeste controles zijn en de minste in Provincie Limburg. Opmerkelijk is ook dat er in Wallonië praktisch geen controles zijn !

Karel Blockx

29 november 2014