© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Aanleg kunstgrasveld De Zeurt

Waarschuwing aan N-VA

 

 Tijdens de gemeenteraad van 28 maart heeft het  Vlaams Belang het bestuur gewezen op het gevaar van de aanleg van een kunstgrasveld voor het voetbalveld aan De Zeurt. Hoge kostprijs plus mogelijke medische gevolgen ! Lees hieronder de toelichting van Peter Vanaken:

Graag wil ik wijzen op de mogelijke gevaren en gevolgen die kunnen optreden bij uitvoering van dit project. Indien de opbouw van dit kunstgrasveld niet zorgvuldig zou gebeuren en wanneer de foute grondstoffen worden toegepast, kan dit in de toekomst een ferme kater veroorzaken, niet alleen financieel maar ook medisch voor onze gemeente Schoten.

Graag mijn toelichting : 

  1. ondergrondse drainage, "opvang hemelwater". Mogelijke vervuiling door kunstgras, dit zijn chemische monofilamenten en daarna door instrooi van rubbers, circa 42 ton = 30.000 kg !

  • dit hemelwater zal ​door deze vervuiling afvalwater worden !

  • dit afvalwater mag NIET rechtstreeks in de riool !

  • dit afvalwater zal mogelijk door OVAM gecontroleerd kunnen worden en mogelijk zal er een afvalwater installatie gebouwd moeten worden, om dit afvalwater te reinigen ! 

 

 2. Gebruik van kunstgras, dit zijn dus chemische monofilamenten

Deze kunststofmat zal dus regelmatig ingestrooid dienen te worden met granulaat korrels ivm slidings, wat brandwonden kan veroorzaken en bij kwetsuren mogelijk in de bloedbaan komen.

Deze granulaat korrels rubber, zijn chemisch van aard en mogelijk toxisch.

Een mogelijk alternatief zijn kokoskorrels (zijn minder in gebruik).

Maar alle korrels die met een regelmaat op het veld dienen gestrooid te worden (enkele duizenden kilo's per jaar) komen in de riool.

Europese richtlijn 76/769/EEG en DIN normering 18035-7 vermelden dat kunstgrasvelden milieuvervuilend zijn voor de omgeving ivm door deze instrooi.

 

  3. In het Vlaams Parlement werd op 01-02-2019 met referte 1862 een voorstel resolutie gepubliceerd door Bert Moyaers met de vraag "kunstgras of natuurgras"

Het besluit was :  Speel liever op zeker, want natuurgras is de beste oplossing !

Trouwens de natuurlijke biotoop van 12.000 m² blijft behouden !

  4. Een kunstgrasveld heeft een levensduur van circa 15 jaar en dit afhankelijk van het gebruik.

De investering in dit geval zou circa 400.000 euro bedragen.

Dit is 27.000 euro per jaar in afschrijving. 

Mijn inzien kunnen wij voor 27.000 euro per jaar het natuurgras zelf een beetje maaien (er zijn trouwens maar 7 maaimaanden).

  5. Het afvoeren na 15 jaar van de kunststof grasmatten kunnen voor de gemeente een flinke kost en kater zorgen.

Afvoer voor chemisch toxische afvalstoffen zijn actueel niet te begroten !

In onze buurlanden is dit voor sommige gemeente en steden al een catastrofe geworden.

  6. In heel Europa zijn deze kunstgrasvelden actueel een "hot item"

Zowel toxicologen als milieu instanties prediken voorzichtigheid !

Mijn vraag aan jullie is : "Mogen onze kinderen en kleinkinderen het risico lopen tijdens het sporten ?"

Bij deze mijn oproep aan "ALLEN" om dit project voor onbepaalde tijd uit te stellen.

 

 7.  Nochtans wensen wij als "Vlaams Belang" de sport in Schoten voor "iedereen" te promoten en in het bijzonder de voetbalploeg van De Zeurt.

Wij steunen en wensen de sportclub De Zeurt een prachtige "natuurlijke groene grasmat" en veel voetbalplezier in 2019. 

Trouwens alle top-voetballer werden top op een natuurlijke grasmat.

 

Daarom stellen wij voor om deze 400.000 euro voorlopig in de spaarpot van de gemeenschap van Schoten te behouden.  

03 april 2019