© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Lokale Politie Schoten zal extra aandacht besteden aan woninginbraak, overlast en intrafamiliaal geweld

De Lokale Politie Schoten heeft maandag zijn zonaal veiligheidsplan 2020-2025 voorgesteld in CC De Kaekelaar. De politiezone heeft heel wat ambities op papier gezet, zowel op extern beleid qua leefbaarheid en veiligheid als op intern bestuursniveau. 

Maandagvoormiddag stelde de Lokale Politie Schoten zijn beleidsplan ‘Veiligheid en leefbaarheid @Schoten, elk stukje van de puzzel’ voor. De prioriteiten en aandachtspunten voor de komende zes jaar werden uit de doeken gedaan voor alle medewerkers en partners zoals het college van burgemeester en schepenen, de procureur des Konings en collega’s van naburige zones. 

Prioritaire thema’s

De politie hield rekening met objectieve criminaliteitscijfers als met de verwachtingen van de overheden, het openbaar ministerie en de Schotenaren. Aandachtspunten qua veiligheid en leefbaarheid zijn verkeer, woninginbraak en overlast. Ook werden thema’s als drugs, cybercriminaliteit en intrafamiliaal geweld als prioritair beschouwd. Daarnaast wil de Lokale Politie Schoten zijn intern beleid qua aanwerving, interne en externe communicatie verbeteren. 

Bron : HLN door Ewoud Meeusen

04 december 2019