© Alle rechten voorbehouden 2019 

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Metropoolstraat vanaf 23 september afgesloten

voor verbreding van Albertkanaal

Een aannemer is gestart met de voorbereidende werken voor de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten. Het kanaal zal daar in de toekomst zo’n vijftien meter breed worden.

Dat betekent dat er over een lengte van meer dan één kilometer een nieuwe kaaimuur moet gebouwd worden. De voorbereidende werken starten nu, maar de echte hinder zal er pas zijn vanaf 23 september. Dan zal de Metropoolstraat volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. De aannemer werkt van iets voorbij het kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij het opleidingencenter van VDAB. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de brug van de Houtlaan, Bisschoppenhoflaan en brug van den Azijn. Fietsers kunnen de werfzone passeren via de Liebiglaan.Fase twee start begin 2020. Dan kan het verkeer altijd door ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. 

Bron : HLN door Toon Verheijen

Vanaf 9 september 2019 starten de voorbereidende werken voor de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat.

  • Het kanaal wordt hier gemiddeld 15 meter breder.

  • Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een nieuwe kaaimuur aangelegd.

 

Twee fases

Fase 1: 23 september 2019 – einde 2019

Tijdens deze fase is de Metropoolstraat volledig afgesloten voor het verkeer. De aannemer werkt van iets voorbij het kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij het opleidingencenter van VDAB. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de brug van de Houtlaan, Bisschoppenhoflaan en brug van den Azijn. Fietsers kunnen de werfzone passeren via de Liebiglaan.

Fase 2: begin 2020 – einde 2020

Tijdens fase 2 kan het verkeer altijd door, ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. Het is mogelijk dat er op bepaalde stukken versmalde rijstroken worden toegepast of dat het verkeer beurtelings wordt geregeld met lichten. De aannemer werkt van iets voorbij het opleidingencenter van VDAB tot aan de Hoogmolenbrug.

Bron : schoten.be

10 september 2019