© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

NA DE ZAAK-MILA WEIGERT HET EUROPEES PARLEMENT

TE DEBATTEREN OVER HET MOSLIMFUNDAMENTALISME

Jean-Paul Garraud, Europees parlementslid van het Rassemblement National, veroordeelt de inconsequentie en de lafheid van het Europees Parlement dat weigert te debatteren over de vrijheid van meningsuiting tegenover het religieus fundamentalisme.

Na de Mila-affaire – het Frans meisje dat moest onderduiken nadat ze door moslims met de dood bedreigd werd – had Garraud het Europees Parlement voorgesteld een debat te voeren over de vrijheid van meningsuiting in het licht van het toenemend religieus moslimfundamentalisme.

Van de 362 (op 766) aanwezige leden van het Europees Parlement hebben er 278 tegen de inschrijving van dit debat op de agenda gestemd.

“Hoe verklaart u deze stemming, mijnheer Garraud? Klinkt het niet als een verzaking aan het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting tegenover de islam?” Dit werd hem gevraagd door een journalist van het Franse weekblad Valeurs Actuelles.

Jean-Paul Garraud: Dat is helaas de realiteit. Als ik het Europees Parlement confronteer met de stortvloed van haat, beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van de jonge Mila, dan doen ze of hun neus bloedt. Als ik vragen stel die storen, wordt het democratische debat geweigerd door degenen die echter niet ophouden te verklaren dat zij de verdedigers zijn van alle onderdrukten, van alle onrechtvaardigheden en van ‘elke’ vorm van stigmatisering. Dit is een verdomde vaststelling”.

Bron : reactnieuws.net door Roeland Van Walleghem

20 februari 2020