© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Ondanks hevig protest toch aanvraag ingediend

voor windturbines langs Albertkanaal

“Ecopower gooit olie op het vuur”

Op 10 februari is het openbaar onderzoek gestart naar de twee windturbines aan het Albertkanaal in Schoten. Eind december diende de firma Ecopower een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Het actiecomité ‘Ongeschonden Wijtschot’ blijft zich hevig verzetten. “Wij zijn niet tegen windturbines, maar hier zijn ze niet op de juiste plaats”, aldus Sabine Broeckx van het actiecomité. In zijn advies aan de provincie zal de gemeente vooral rekening houden met de reacties van de omwonenden.

In 2014 schreef de gemeente een gunningsprocedure uit voor de bouw van een windturbinepark, die toegewezen werd aan de burgercoöperatie Ecopower. Via die firma uit Berchem zouden inwoners rechtstreeks participeren in het windmolenproject. Ecopower zou in eerste instantie drie windmolens bouwen in een daarvoor voorziene zone aan het Albertkanaal. Daar zou het Oud Stort moeten plaatsmaken voor een bedrijvenpark van kmo’s inclusief een nieuw recyclagepark en Dienst der Werken.

De afgelopen jaren deed de mogelijke komst van de windturbines echter heel wat stof opwaaien. Sinds september 2015 wil ‘Ongeschonden Wijtschot’ de burgers wakker schudden. “Eén van die windturbines zou immers in het natuurreservaat Wijtschot komen. Op onze infoavonden in 2016 rees heel wat weerstand daartegen”, zegt Broeckx. Uiteindelijk besloot Ecopower zijn plannen in te perken tot twee windturbines.

Omgevingsvergunning

 

Verschillende wijken als Geuzenvelden, Donk en Schotenhof lieten de afgelopen jaren hun stem horen in het actiecomité ‘Ongeschonden Wijtschot’. Desondanks nam Ecopower op 31 december 2019 de beslissing een omgevingsvergunning aan te vragen bij de provincie om twee windturbines te mogen bouwen, één op de Hoogmolendijk en één aan de Sluizenstraat. Omdat de provincie de aanvraag ontvankelijk verklaarde, startte het gemeentebestuur met een openbaar onderzoek op 10 februari.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning kwam voor het gemeentebestuur enigszins onverwacht. Net omdat er zo’n sterk protest rees onder de burgers, waren de onderhandelingen met Ecopower nog volop aan de gang. “Langs de ene kant begrijp ik het ook wel dat Ecopower na vijf jaar actie onderneemt. Anderzijds kwam ik ook uit de lucht gevallen. Wij wisten immers dat het actiecomité ‘Ongeschonden Wijtschot’ en andere burgers de bouw van de windturbines zouden aanvechten. Daarom waren wij met Ecopower in overleg om te kiezen voor alternatieven als zonnepanelen of een warmtenet. Op die manier wilden wij langdurige processen vermijden. Dat het bedrijf nu hun omgevingsvergunning aanvragen, is eigenlijk olie op het vuur gooien”, zegt Paul De Swaef (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening, die het dossier op de voet volgt.

Aanvechten

 

Het moeizame dossier beperkt zich niet tot de omgevingsvergunning voor de windturbines. In 2019 spande ‘Ongeschonden Wijtschot’ al een procedure in wat betreft de site. “Begin vorig jaar heeft OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, nvdr.) een vergunning verleend om het oude stort te laten saneren, zodat de site uitgebouwd kon worden. Ook dat werd echter aangevochten door ‘Ongeschonden Wijtschot’. Hun actie vernietigde die aanvraag, wat voordien nog nooit gebeurd was”, licht De Swaef toe.

Het actiecomité zal vastbesloten een verbeten strijd blijven voeren tegen de komst van de windturbines. “Wij zullen sowieso bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. Wij zijn niet tegen windturbines, maar ze staan hier niet op de juiste plek. Wijtschot is immers het laatste stukje groen op weg naar Antwerpen. Dat willen wij koste wat kost behouden. Daarenboven zouden de windmolens zich te dicht in de buurt van woonwijken bevinden. Zeker bij de ‘Vier Notelaars’, een zorgcentrum voor mensen met een beperking, zijn ze té dichtbij”, beargumenteert Broeckx.

Expert

 

Sinds de aanvang van het openbaar onderzoek, dat loop tot 10 maart,  krijgt de gemeente vijftig dagen om een advies op te stellen voor de provincie. De komende maanden zal het gemeentebestuur zich daarmee bezig houden. “Wij gaan nog op zoek naar een expert om een studie uit te voeren. Voor ons is het belangrijk dat de windturbines geen negatieve impact hebben op de natuur in de buurt en de omwonenden. Daarnaast mogen ook de andere bedrijven in de kmo-zone geen last ondervinden van de windmolens”, zegt De Swaef. Uiteraard zal het gemeentebestuur ook de bezwaarschriften onder de loep nemen. “Er moet ook draagvlak zijn bij de inwoners”, besluit De Swaef.

Op basis van het dossier van de gemeente zal de Bestendige Deputatie van de provincie een negatief of positief advies geven. Bij groen licht zal ‘Ongeschonden Wijtschot’ ongetwijfeld in beroep gaan. “Wij zullen ook dan stappen nemen om de vergunning nietig te laten verklaren”, besluit Broeckx.

Bron : HLN door EMZ

​​

17 februari 2020