© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Berichten uit schoten 2013

In memoriam Hugo Van Perre

Medestichter Vlaams Blok Schoten
Gewezen gemeenteraadslid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Amands 15 augustus 1936 - Halle-Zoersel 31 december 2013

 

In de nacht van oud naar nieuw overleed Hugo Van Perre, een van de pioniers van het Vlaams Blok Schoten.

Hugo kwam bij het Vlaams Blok in de vroege jaren tachtig en zou gedurende vele jaren een trouwe militant zijn. Geen meeting, congres, actie of afdelingsvergadering of Hugo was erbij.

Lange tijd zetelde Hugo voor het Vlaams Blok in de Schotense gemeenteraad, wat hij als een plicht en een eer beschouwde.

De jongste jaren was Hugo, die in zijn leven persoonlijke drama's een plaats moest geven, een stilaan wegglijdende mens. Ondanks de goede zorgen van diegenen die hem omringden was zelfstandig wonen niet meer mogelijk.

Op deze laatste reis kan niemand van ons Hugo gezelschap houden maar het weerzien met hen die hij zo liefhad zal hem ongetwijfeld verheugen.

We danken de mensen die hem tot het laatst nabij waren en hopen dat onze dank ook troost betekent.

Namens Vlaams Belang Schoten, het afdelingsbestuur.
i.o. D V O


Begrafenis Hugo Van Perre
8 januari 2013

Beste familieleden, vrienden en kennissen van Hugo Van Perre, Geachte Parlementsleden, Provincie- en gemeenteraadsleden en mandatarissen, Beste Schotenaren,

Vandaag nemen we voorgoed afscheid van een dierbare vriend. Hugo Van Perre werd 76 jaar en is er nu niet meer; wat ons rest zijn flarden herinneringen aan hem uit goede en soms minder goede dagen.

Hugo werd geboren in St-Amands a/d Schelde en werd van in zijn jeugd beïnvloed door zijn Vlaamsgezinde familie. Die Vlaamsgezindheid was heel zijn leven onwrikbaar in hem geworteld en zou zijn verdere leven bepalen. Hugo was van jongs af aan geëngageerd in de Vlaamse Beweging; hij wou en zou dan ook de Vlaamse zaak dienen met zijn werkkracht, overtuiging en enthousiasme.

Op elke IJzerbedevaart, later IJzerwake, Zangfeest (Hugo was een uitstekend zanger), politieke manifestatie, betoging en actie was hij te vinden. Hij zette zich ten volle in: je kon altijd op hem rekenen. Hij was altijd bereid om mee te werken, als handige harry of manusje-van-alles, op allerlei vlak kon je op hem beroep doen.

Toen eind de jaren '70 het radicale Vlaams-nationalisme een nieuwe partijpolitieke weg koos was Hugo er snel bij om toe te treden. Hij was enkele jaren later medeoprichter van de plaatselijke afdeling van het Vlaams Blok en werd daarvoor nog gehuldigd op de viering van het dertigjarig bestaan van de afdeling in 2009.

In oktober 1988 kwam het Vlaams Blok hier voor het eerst op; Hugo was lijsttrekker en werd hij samen met erevoorzitter Walter Verduyn verkozen in de gemeenteraad. Hij werd opnieuw verkozen in 1994 en zou in de daaropvolgende legislatuur terug zetelen als opvolger.

Gedurende die tijd oefende hij zijn beroep uit als behanger-garnierder en bleef hij strijden voor de Vlaamse zaak. Zelden was hij afwezig op bestuurs-vergaderingen, afdelingsactiviteiten, congressen en partijbijeenkomsten. Als militant, vaandrig, geïnteresseerd toehoorder, Hugo was steeds present.

Hugo was ook een levensgenieter en bleef helaas niet gespaard van persoonlijk leed. Hij vertelde me vaak het verhaal van de manier waarop hij zijn overleden zonen Koenraad en Renaat samen kon laten leggen op de Schotense begraafplaats.

Met het verstrijken van de jaren bleef Hugo Hugo. Toen de lokale afdeling onder impuls van de betreurde Marie-Rose Morel in 2006 een verkiezings-secretariaat opende was Hugo een der eersten om zijn diensten en kennis aan te bieden. Hij werkte dagen aan een stuk met speciale technieken om een natte muur te behoeden voor verdere aftakeling. Nadien verzorgde hij geregeld de permanentie op zaterdagmorgen. Hij bleef ook actief militeren in de afdeling; als er pamfletten moesten gebust worden nam Hugo steevast een paar extra wijken voor zijn rekening.

Maar de tand des tijds deed eveneens zijn werk. Hugo kreeg het met de jaren moeilijk en vond troost en hulp bij zijn vriendin Martine.

De laatste jaren verbleef Hugo in het Schuttershof, waar goed voor hem gezorgd werd. Iedereen uit zijn omgeving kon evenwel vaststellen dat hij het de jongste tijd moeilijk had.

Tot acht dagen geleden het ultieme bericht mij onverwacht op een schermpje verscheen: Hugo is niet meer onder ons. Een pijnlijke mare die als een koud mes door je hart snijdt. Dan denk je: wanneer zag ik hem voor het laatst, wanneer heb ik nog zijn warme hand geschud, ik had hem nog graag het beste toegewenst voor het nieuwe jaar… Het werd even stil bij velen onder ons toen ze het nieuws vernamen.

Laat ons echter aan Hugo een positief aandenken overhouden: Hugo was een pionier, een wegbereider, een gelovige onbaatzuchtige zwoeger voor Vlaanderen, een Pallieter, een Vlaming van het eerste uur. Velen mogen aan hem een voorbeeld nemen.

Ik dank u.

PB, 7.1.2013

02 januari

In memoriam Marcel Van Cleemput

Classicus
Baccalaureus Thomistische Wijsbegeerte
Gewezen fractieleider Vlaams Blok tijdens de legislatuur 1994-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen 29 januari 1926 - ZNA Stuivenberg, Antwerpen 15 januari 2013

 

Dinsdag overleed Marcel Van Cleemput, Marcel was fractieleider van het Vlaams Blok Schoten in de gemeentraad van 1994 tot 2000.

We zullen je enorm missen Marcel ! Wij bieden zijn echtgenote en kinderen onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte.

Namens Vlaams Belang Schoten, het afdelingsbestuur.
Karel Blockx


20 januari 2013

VB vrijuit voor storen klasbarbecue met halal

Een jaar nadat drie mannen van het Vlaams Belang in het Koninklijk Atheneum de halalbarbecue verstoorden, krijgt de schooldirectie te horen dat hun klacht wegens huisvredebreuk is geseponeerd.

Zowel de school als de ouders vinden het ongepast dat er niets verder gedaan wordt rond het incident. Ze dienden vorig jaar een klacht wegens huisvredebreuk in bij de politie omdat drie mannen van het Vlaams Belang de school waren binnengestapt en een klasbarbecue met halalvlees verstoorden.

De politici deelden onder andere Zwan-worsten uit.

"Er werd niemand ondervraagd in het onderzoek en het gerecht heeft de zaak gewoon geseponeerd. Daaruit blijkt dus dat iedereen zomaar de school kan binnenlopen en doen en laten wat hij maar wil", zegt Brigitte Clarijs, een bezorgde moeder.

"We snappen niet waarom het gerecht hier zo licht over gaat terwijl in andere landen volwassenen gewoon met een revolver binnenstappen in scholen."

Ze hoopte nog dat het Vlaams Belang een schadevergoeding zou betalen zodat de jongeren een nieuwe klasetentje konden organiseren, maar dat is nooit gebeurd.

Bron; Gazet van Antwerpen, GRWO