© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Berichten uit schoten 2015

In memoriam Lutgard De Bois

Ere-gemeenteraadslid

 

° Berchem 02 januari 1932 
+ Wuustwezel 25 augustus 2015

 

We melden u met droefheid het overlijden van Lutgard De Bois, weduwe van Renaat Mertens.

Lutgard zetelde van 1990 tot 2012 in de gemeenteraad van Schoten en was een aantal jaren fractieleidster, ze werd ook eregemeenteraadslid, unaniem gestemd door de gemeenteraad.

Lutgard had een uiterst gedreven Vlaamse overtuiging en bleef zolang ze kon trouw deelnemen aan activiteiten van de Vlaamse Beweging en van Vlaams Blok – Vlaams Belang overal te lande.

We zullen haar inzichten en wijze raad hard missen.

Piet Bouciqué

 

 

Eregemeenteraadslid Lutgard De Bois overleden

Lutgard De Bois is overleden. Ze werd 83 jaar oud. De moeder van zeven kinderen was een belangrijk figuur in de Vlaamse beweging. De uitvaartdienst voor Lutgard de Bois vindt plaats op zaterdag 5 september om 12.15 uur in de Sint-Cordulakerk.

Samen met haar eerder overleden echtgenoot Renaat Mertens was Lutgard De Bois één van de pioniers van het Vlaams Blok in Schoten. Ze haalde even het nationale nieuws toen het Vlaams Blok in 2000 één vierde van alle stemmen behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van Schoten. Vooral het feit dat dit gebeurd was onder aanvoering van de minzame, maar ook vrij onbekende leerkracht biologie, baarde opzien. 1.109 Schotenaren geloofden dat jaar in haar. Dat waren meer voorkeurstemmen dat uittredend burgemeester Tony Sebrechts toen wist te behalen.

Lutgard De Bois bleef gemeenteraadslid tot eind 2012 en kreeg voor die staat van dienst enkele maanden later de titel van eregemeenteraadslid. Daarnaast was ze actief in Vlaamse verenigingen zoals Vl@s en FVV. “Maar ze was vooral moeder van zeven kinderen en oma van tien kleinkinderen”, onderstreept Sieglinde Mertens, de enige dochter. De Bois woonde heel haar leven in de wijk Koningshof, maar de laatste jaren bracht ze door als één van de eerste bewoners van het OCMW-zorgresidentie Schuttershof in het centrum.

Bron : Het Nieuwsblad en GVA door jaa 

01 september 2015

De stoten van een man uit Schoten

LVDK, de actief gepensioneerde politiek hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, gaat in zijn jongste maandagse column tekeer tegen Bart de Wever en zijn schepen Koen Kennis. Niet verwonderlijk vanwege de fervent tricolore mijnheer Van der Kelen. Maar nu ergert de Schotenaar zich geel en groen aan… Zwarte Piet.

Schepen Kennis heeft Nederlanders groot en klein immers naar Antwerpen uitgenodigd voor de blijde intrede van de Sint en zijn zwarte Zwarte Pieten, die in een aantal Nederlandse steden persona non grata zijn vanwege racistisch en herinnerend aan slavernij en koloniale verledens. Dat vindt niet alleen een minderheid van de bevolking maar ook de VN. Zodus.

'Vroeger kon je dat soort satire enkel lezen in ’t Pallieterke', roeptoetert Van der Kelen. Satire? Welke satire?

Volgens Van Dale een hekeldicht of een uiting waarin iets of iemand bespottelijk wordt gemaakt.

Volgens Homo Criticus maakt uitsluitend LVDK zichzelf bespottelijk. En wel om tweeërlei redenen.

  1. hij doet alsof hij het satirische weekblad ’t Scheldt niet kent
     

  2. door te verwijzen naar de eerste peilingen van het nieuwe politieke seizoen (waar burgemeester De Wever overigens heel goed uitkomt), laat hij zijn misprijzen voor de partij van de Antwerpse burgemeester duidelijk blijken.
     

En hij speelt Koen Kennis de Zwarte Piet toe.

Volgens LVDK die vanuit zijn groene Schoten dagelijks Antwerpen bezoekt, is er in Antwerpen nauwelijks wat veranderd sinds de burgemeesterswissel. Er rijdt meer politie rond, maar die stapt zelden uit de minibus. De files op de Ring blijven even ergerlijk en nog één zo’n jaar en de Sinksenfoor verdwijnt naar Spoor Nergens. Aldus LVDK.

Homo Criticus vraagt zich nu af of LVDK de jongste jaren misschien niet in Schoten maar op Pluto heeft gewoond. Hij heeft blijkbaar geen weet van dreigingsniveaus die meer beveiliging noodzakelijk maken, van drukkingsgroepen die dwars gaan liggen voor elk wegenplan dat niet op de Kanaaltunnel lijkt of van die handvol Zuidbewoners (of -eigenaars) die de Sinksenfoor per se weg wilden van de Gedempte Zuiderdokken.

In zijn De Wever bashen krijgt LVDK nu steun uit een onverwachte ‘rode’ hoek. Marcel Vanthilt – zelf een ingeweken Limburger – zegt in een column op deredactie.be zich te schamen voor de lelijkheid van het Antwerpen à la N-VA. Als ‘Antwerpenaar’ nota bene. Alleen het Eilandje met zijn ‘prachtige’ torengebouwen vindt in zijn ogen genade.

Maar dat is dan ook geen verdienste van ’t Stad, maar van de privé. Sic.

Misschien moeten LVDK en MV eens gezellig samen gaan tafelen. Maar dan niet in The Jane, want da’s niet op het Eilandje.

Bron : 't Scheldt door Homo Criticus

06 oktober 2015

Schoten in de bres voor vluchtelingen

Leugens of niet ?

 

Info Schoten van oktober

Het OCMW van Schoten is gezien de heersende vluchtelingencrisis bereid om extra vluchtelingen op te vangen. In totaal vangt het OCMW nu al zestien mensen op. Momenteel heeft de instelling nog plaats voor een gezin van drie. De verwachting is dat deze plaatsen snel ingenomen zullen worden.

Het OCMW heeft daarom beslist om de opvangcapaciteit op te trekken tot 21, zoals vroeger het geval was. De mensen die in het lokaal opvanginitiatief aankwamen tonen zich dankbaar voor de opvang en zijn gemotiveerd om zich in te burgeren.

In het kader van deze uitdaging doet het OCMW van Schoten bovendien een warme oproep aan vrijwilligers om erkende vluchtelingen of daklozen aan betaalbare huisvesting te helpen.

Het Laatste Nieuws van 21 oktober

Het OCMW van Schoten vangt geen extra vluchtelingen op. "Het is niet de bedoeling dat we mensen die nu in een crisiswoning verblijven eruit zetten om andere vluchtelingen op te vangen", zegt OCMW-voorzitster Katrijn Van Osta (CD&V).

"We krijgen van Fedasil mensen toegestuurd aan de hand van hoeveel plaatsen we vrij hebben. Wanneer Fedasil beslist meer mensen te sturen, zullen we moeten zoeken naar extra plaatsen", aldus Van Osta.

Besluit

Wat is hen nu eigenlijk, ja of neen. Gemeentelijke informatie, ja - gazettenpraat, neen

Men gaat naar 21 plaatsen en om dan geloofwaardig te laten overkomen zegt men dat dit in het verleden zo al was. Er is veel uit het verleden dat op heden zou mogen terug komen, maar zoiets ?

Dat deze vluchtelingen zich dankbaar tonen voor de opvang neem ik graag aan. Dat ze gemotiveerd zijn zich hier aan te passen is een andere kwestie, ik persoonlijk geloof het niet zoveel van.

Neem eindelijk eens een definitief standpunt in en stop met die tjeven-streken om steeds maar de brave burger op de tuin te leiden met dubbelzinnige antwoorden. En NBA is dit de beloofde verandering ?

Als men het dan toch niet meer ziet zitten doet men een oproep aan de "uitgemolken" burger hen verder te helpen, zo zijn zij van de problemen verlost.

Om de bezorgde burger gerust te stellen heeft men in de Info-Schoten toch ook maar het woordje "daklozen" wermeld

Karel Blockx

21 oktober 2015

Gezocht: plaats voor 99 extra asielzoekers

De elf gemeenten van de Antwerpse noordrand zullen in het voorjaar van 2016 wellicht net geen honderd extra vluchtelingen moeten opvangen. Kapellen hoeft als enige geen extra inspanning te leveren, omdat het asielcentrum daar al volzet is.

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stuurde in de voorbije dagen een brief naar alle burgemeesters, met de vraag om extra vluchtelingen op te vangen. Dat spreidingsplan bevat ook precieze aantallen per gemeente of stad, al zijn die voorlopig nog indicatief, en kunnen ze dus aangepast worden. Maar de plaatsen moeten wel in het voorjaar van 2016 beschikbaar zijn.

Het aantal bijkomende plaatsen werd berekend op basis van het inwonersaantal, het gemiddelde inkomen, het huidige aantal opvangplaatsen en het aantal leefloners. In de noordrand moet Brasschaat de grootste inspanning leveren. De gemeente vangt nu al 28 asielzoekers op en daar zouden er nu nog eens veertien bijkomen. "We hadden zelf al vrijwillig aangeboden om tien extra plaatsen te voorzien", zegt OCMW-voorzitter Bart Brughmans (CD&V). "Fedasil is zelfs al een kijkje komen nemen. Die plaatsen kunnen we ook aanbieden via woningen die we als gemeente bezitten of huren. Echt speciale maatregelen hoeven we dus niet te nemen."

Privémarkt

De meeste gemeenten blijken nog wel wat woningen te hebben die gebruikt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen. Andere besturen gaan op de privémarkt op zoek naar bijkomende panden. Links en rechts wordt ook benadrukt dat de komst van extra vluchtelingen ook betekent dat er extra personeel aangeworven zal moeten worden. "Wij kregen de vraag om maximaal acht extra vluchtelingen op te vangen", zegt Glenn Verelst (CD&V), OCMW-voorzitter van Wuustwezel. "Dat is voor onze gemeente best haalbaar. De zoektocht naar twee of drie extra woningen is al volop bezig. Als het effectief acht extra asielzoekers worden, dan zullen we ook wel extra personeel nodig hebben. Nu hebben we al twee maatschappelijk assistenten die zich voltijds met vluchtelingen bezighouden. Daar moet dan zeker nog een halftijdse kracht bijkomen. We gaan eerst bekijken of we dat intern oplossen, anders zullen we effectief iemand moeten aanwerven."

Conciërgewoning

In Schilde is het gemeentebestuur gesprekken gestart met het Missiehuis van Scheut, waar nog een conciërgewoning leegstaat. Ook in Kalmthout wordt een gelijkaardige optie bekeken. Die gemeente zou zeven extra plaatsen moeten voorzien. "De conciërgewoning van GITOK staat al een tijdje leeg", zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). "Mogelijk komt die in aanmerking, al zullen we zeker ook de privémarkt bekijken. Maar het is dus zeker geen onoverkomelijke opdracht."

Met 45 plaatsen levert Brecht nu al de grootste inspanning in de noordrand, en daar zouden er nog eens elf bijkomen. "Ook voor ons is dat niet onoverkomelijk", reageert burgemeester Luc Aertsen (CD&V). "We zijn al volop aan het bekijken waar we die plaatsen kunnen creëren. Er zal uiteraard extra begeleiding moeten komen. Ik schrik er wel van dat er nog altijd niet echt sprake van gelijkschakeling is. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar buurgemeente Brasschaat: de inwoners zijn daar - denk ik - toch kapitaalkrachtiger dan bij ons en de gemeente zal ook minder leefloners tellen. Maar toch blijven ze daar op vlak van opvang ver onder het niveau van onze gemeente."

Bron : Het Laatste Nieuws door Tom Verheijen & Kelly Coucheir

Weinig commentaar vanuit het Schotense OCMW en/of schepencollege.

Dan maar even terug in de tijd, namelijk in oktober en meer bepaald de 21st.

In de "Info Schoten" verklaart het OCMW het volgende: het OCMW vangt momenteel zestien vluchtelingen op en heeft nog plaats voor een gezin van drie en is bereid om de opvangcapaciteit op te trekken tot 21.

In "Het Laatste Nieuws" van 21 oktober verklaart OCMW-voorzitster Katrijn Van Osta (CD&V) dan: het OCMW van Schoten vangt geen extra vluchtelingen op.

Wat is het nu eigenlijk ?

  • Info Schoten oktober : 16 + 3 + 4 = 21

  • Het Laatste Nieuws oktober : 16 + 0 = 16

  • Het Laatste Nieuws december : 13 + 13 = 26

 

Goochelen met getallen dat schijnt men te kunnen, maar woord houden is aan de "verandering" niet besteed.

En de Schotenaar, hij keek er naar en zag dat het (niet) goed is !!

"Verandering" ja, maar in welke zin ?

Karel Blockx

22 december 2015