© Alle rechten voorbehouden 2019 

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Vlaams Belang wil afschaffing

sociale bijdragen op premies ploegenarbeid

De rechts-nationalisten van het Vlaams Belang willen een einde maken aan de sociale bijdragen die werknemers en werkgevers moeten betalen op de premies uitgekeerd naar aanleiding van ploegenarbeid. “De arbeider houdt door de heffingen slechts een deel over van de totaalkost voor de werkgever. Dat is onrechtvaardig”, klinkt het bij Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn in een persbericht.

Gemiddeld vallen, volgens een studie van de KU Leuven, zo’n 8,2 procent van de Belgische werknemers onder avond- of ploegenarbeid. Arbeiders die onder een dergelijk regime vallen hebben vaker dan andere werknemers last van verschijnselen zoals concentratieverlies of slaapgebrek. Voor die nadelen en ongemakken worden de werknemers evenwel gecompenseerd met een ploegenpremie, waar in principe ook  werkgevers- en werknemersbijdragen op verschuldigd zijn.

De huidige regering voerde evenwel een beperkte lastenverlaging door. Zo vallen de premies van bepaalde sectoren onder een beperkte vrijstellingsregeling. Hangt het van het Vlaams Belang af, dan bewandelt men deze weg verder en voert men een volledige vrijstelling in.

Stijging concurrentiekracht en meer netto voor arbeider

De reden? “De arbeider houdt door de heffingen slechts een deel over van de totaalkost voor de werkgever. Dat is onrechtvaardig”, klinkt het bij Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Door de ploegenpremie volledig vrij te stellen van bijdragen wordt niet alleen de concurrentiekracht van onze bedrijven beter, maar zal ook de arbeider op het einde van de maand netto meer overhouden op zijn loonbriefje”, klinkt het in een persbericht.

Bron : sceptr.net door Hugo Decker


07 september  2019