© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Voorbereidende werken Hoogmolenbrug

zorgen voor verkeershinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Die ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. De werkzaamheden hebben ook een impact op wie vanuit Schoten naar Deurne rijdt.

Op maandag 24 en dinsdag 25 februari kan gemotoriseerd verkeer vanuit Wijnegem of Schoten de Deurnesteenweg aan de kant van Deurne niet inrijden via het kruispunt zelf. Voor wie vanuit Antwerpen komt, is de bypass richting de Deurnesteenweg wel beschikbaar. Het verkeer uit andere richtingen rijdt eerst voorbij het kruispunt en neemt een keerlus aan firma Colas om vervolgens via de bypass de Deurnesteenweg in te rijden. Het gemotoriseerd verkeer dat vanuit Deurne de Merksemsebaan willen bereiken, volgen een omleiding via de Eugeen Fahylaan, Ter Heydelaan, Confortalei en Lakborslei. 

Vanaf woensdag 26 tot vrijdag 28 februari is de bypass vanaf de Merksemsebaan richting Deurnesteenweg naar Deurne afgesloten voor verkeer. Dat verkeer rijdt het kruispunt voorbij, keert verderop via de aangegeven keerleus en kan op die manier alsnog de Deurnesteenweg inslaan.

 

Doorsteek Merksemsebaan

 

Op vrijdag 28 februari realiseert de aannemer een doorsteek ter hoogte van firma Desco. Die zal dwars onder de zuidelijke helft van de Merksemsebaan aan de kant van de Bijkhoevelaan lopen. Beide rijstroken worden ingenomen en autoverkeer richting Wijnegem rijdt de werken voorbij over de parkeerstrook. Ook voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren via een afgeschermde doorgang.

Fasering

 

Aan het einde van februari zijn alle doorsteken afgewerkt. De werken blijven wel aan de zuidzijde van de Merksemsebaan, maar veroorzaken minder hinder dan bij het realiseren van de doorsteken. Tijdens de derde fase in maart wordt aan de buitenzijde van de rijbaan gewerkt, vanaf de grens met de stad Antwerpen tot net voorbij de Bijkhoevelaan. De aannemer neemt voor de aanleg van de nutsleidingen tijdens die fase de rechterrijstrook in. Voor autoverkeer is de linkse rijstrook beschikbaar. Voetgangers en fietsers passeren de werken veilig over een tijdelijke fiets- en voetgangersstrook. De Deurnesteenweg en Bijkhoevelaan blijven bereikbaar. De derde fase van de nutswerken duurt tot in april. Daarna volgen tot eind mei nog diverse plaatselijke ingrepen met lokale hinder.

Zodra de nutswerken in juni 2020 klaar zouden zijn, start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Merksemsebaan vanaf de gemeentegrens Wijnegem-Antwerpen tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Die werken kennen drie grote fasen en duren tot september 2021. Dankzij een gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan mogelijk. Tijdens de eerste en tweede fase zal de rijweg wel herleid worden tot één rijstrook in iedere richting.

Binnen anderhalf jaar zou de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk richting Deurne zijn opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is dan open voor verkeer. Van en naar Schoten moet het gemotoriseerd verkeer nog via het oude kruispunt rijden tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Daarna gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht.

Bron : HLN door EMZ

​​

29 februari 2020