© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Voormalig rusthuis De Pelikaan 

eindelijk onder de sloophamer

Licht op groen voor elf appartementen

en personeelsparking Sint-Ludgardisschool

Nog dit jaar wordt De Pelikaan, of wat daar nog van overblijft, eindelijk gesloopt. Projectontwikkelaar Belisto heeft alle vergunningen op zak om de restanten van het voormalige rusthuis te vervangen door een nieuw project met elf appartementen. De aanpalende Sint-Ludgardisschool is ook blij. Op een deel van het terrein kan nu een ruime personeelsparking worden aangelegd.


De befaamde Schotense architect Maurice De Vocht liet kort na de Tweede Wereldoorlog in de Sint-Marla-ten-Boslel in de wijk Koningshof een romantische villa bouwen. Later verwierf het Antwerpse OCMW het pand om er buiten de stadsgrenzen rusthuis De Pelikaan in onder te brengen. Na de sluiting ervan kocht de, intussen overleden, Schotense aannemer Stan Van Gastel het rusthuis. Maar deze laatste kreeg nooit een bouwvergunning.


Zowat tien jaar geleden besliste het toenmalige gemeentebestuur om dan toch nieuwe appartementen toe te staan op de site van De Pelikaan. Van Gastel had - het wachten moe - de lap grond intussen verkocht aan projectontwikkelaar Bart Van den Broeck (Belisto) uit Brasschaat. Maar ook die kon niet meteen aan de slag.


Zijn eerste ontwerpen lokten behoorlijk wat protest uit bij de eerbiedwaardige Vereniging van Schotenhof. Die waakt over de eigenheld van de villabuurt en vond het ontwerp als een tang op een varken passen. Onder meer de sloop van de gevel lag er heel gevoelig. Ook de gemeente formuleerde heel wat opmerkingen. Bart Van den Broeck zat geregeld met de wijkvereniging en de gemeente rond de tafel en kwam uiteindelijk toch tot een akkoord.


Zadeldak


"Onze architect Artrio hertekende de plannen. Het gebouw krijgt nu een minder met de buurt contrasterende bouwstijl. Zo voorzien we onder meer een klasstek zadeldak. Het wordt dus absoluut geen 'moderne blok'" verzekert Bart Van den Broeck.


"We plannen nog altijd elf woningen; een mix van twee- en drieslaapkamerflats. Onder de grond komen zestien parkeerplaatsen. Het dichtst bij de Sint·Ludgardisschool gelegen stuk wordt aangekocht door deze onderwijsinstelling."


'We willen er graag een parking met 35 plaatsen aanleggen", zegt directeur Anouck Verstraeten. "Onze leerkrachten zullen zo niet meer in de weg staan van wachtende ouders en fietsende kinderen in de Sint-Marla-ten Boslei, waar het met onze 700 leerlingen behoorlijk druk kan zijn." De gemeente staat achter dit plan. "Die parking kan de smalle straat inderdaad ontlasten. Ze zal een aparte inrit krijgen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA).


De Swaef legde met het schepencollege ook enkele voorwaarden op aan de projectontwikkelaar van de appartementen. "Zo mag het terrein slechts voor 10% verhard worden, zullen enkele stukken bos blijven staan en komt er een vijvertje voor de wateropvang. De ingang tot de ondergrondse parking moet uitgerust worden met een slagboom en waarschuwingslicht om de vele passerende kinderen niet te verrassen", aldus de schepen.


Ruïne


Belisto beschikt sinds deze zomer over de vereiste omgevingsvergunning, afgeleverd door de provincie. Bart Van den Broeck gaat ervan uit dat de ruïne, die het straatbeeld nu al vijfden jaar ontsiert, nog dit jaar kan worden opgeruimd.


"Veel moeite zal de sloper niet moeten doen", lacht Bart Van den Broeck, refererend naar de staat waarin de voormalige villa zilch bevindt. "Met de bouw van de appartementen willen we volgend jaar starten. De aanleg van de bovengrondse parking is een zaak van de school. Ik hoop dat de gemeente na aanleg ervan de Sint·Marta-ten-Boslei ook deftig zal heraanleggen. Dat is hoognodlg."

Bron : GVA door Jan Auman

27 oktober 2019