© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

VuuRwerk afsteken met Nieuwjaar 

nu nog maar één uur toegelaten

Gemeente verstrengt reglement.

politie houdt tijdens oud en nieuw extra toezicht

Wie van plan is om het jaar 2020 te verwelkomen met knallend vuurwerk, informeert zich beter eerst. "Voortaan is alleen geluidsarm vuurwerk toegestaan als dat tenminste voor 20 december is aangevraagd. De politie zal anders dan voorheen controleren", kondigt burgemeester Maarten De Veuster (N-V A) een trendbreuk aan.


Schoten paste haar politiereglement aan en laste een nieuw hoofdstukje feestvuurwerk in. "We inspireerden ons op het nieuwe decreet dat vooral uit bekommernis voor de dieren werd gestemd"aldus De Veuster. "Die hebben het zwaar te verduren telkens wanneer er in de buurt luid knallend vuurwerk wordt afgestoken dat 170 decibel produceert."


Professionele firma


Vuurwerk afsteken is in Schoten verboden. Dat is voortaan de regel. Van dat verbod kan alleen worden afgeweken naar aanleiding van een evenement. ''Maar dan moet de organisator zes weken vooraf een aanvraag richten tot de gemeente", zegt de burgemeester. "We zullen alleen toestemming geven bij gebruik van geluidsarm vuurwerk. Dat is vuurwerk dat niet meer dan 85 decibel produceert. Uiteraard dient de organisator verplicht een professionele firma in te huren om dat vuurwerk af te steken."


In Schoten is het net als op vele plaatsen de gewoonte dat er van oud op nieuw vuurwerk in de lucht wordt geschoten. "Ik heb respect voor die traditie, maar we leggen ook voor dat nieuwjaarsvuurwerk nieuwe strikte regels op", aldus de burgemeester. "Sommigen beginnen er zelfs al enkele dagen voor de jaarovergang mee. Dat tolereren we niet meer. Vuurwerk afsteken mag alleen nog russen 23.59 en 1 uur in de nieuwjaarsnacht, zelfs wanneer het geluidsarm is. Bovendien moet al wie hiervoor plannen maakt, voor 20 december een aanvraag hebben gericht tot de gemeente. Het feestje kan alleen doorgaan als ik uitdrukkelijk toestemming verleen. Een gewone melding volstaat dus niet meer."


GA5-boete


De nieuwe regels betekenen een serieuze trendbreuk. De gemeente kreeg vorig jaar slechts een honderdtal meldingen van brave mensen, maar in de praktijk ging een veelvoud aan pijlen de lucht In. "De controle op de vuurwerkregels was geen prioriteit voor de politie, maar dat wordt het tijdens de komende jaarovergang wel", kondigt korpschef Jack Vissers aan. "Onze patrouilles zullen zowel in uniform als anoniem uitkijken naar wie illegaal vuurwerk afsteekt. Het is dus gedaan met het gedoogbeleid. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. De gemeente  zal een sensibiliseringscampagne opzetten om de Schotenaren te waarschuwen voor dat gewijzigde beleid en de daarmee gepaard gaande controles."


Sinds dit jaar kan er in Schoten zelf overigens nergens meer vuurwerk gekocht worden. Molenberghs in de Paalstraat ging failliet en Gamma, dat de Home Shop overnam, heeft het uit de rekken gehaald. Die winkels kunnen dus niet worden ingeschakeld in het communicatieplan. "Schotenaren kopen hun vuurwerk nu massaal online en ontsnappen zo aan alle voorschriften. Hopelijk zijn ze zich bewust van de gevaren en onze nieuwe regels", aldus burgemeester De Veuster.

Bron : GVA door Jan Auman

29 oktober 2019