© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Berichten uit schoten 2019

 

Slecht nieuws voor beuken

'plofmachine' staat in panne

De Kasteeldreef is een van de mooiste straten van Schoten. Maar de laanbomen, sommige ouder dan 160 jaar, lijden erg onder de geparkeerde wagens op de bermen. De gemeente wil er alles aan doen om de prachtige hoge beuken te redden.

 

Omdat een totaal parkeerverbod voor de organisatoren en bezoekers van grote evenementen in het park te veel ongemakken zou veroorzaken, zocht en vond de milieudienst een alternatieve genezingsmethode: de plofmethode waarbij een machine zonder veel graafwerk zuurstof, water en voedingsstoffen toedient aan de wortels van de bejaarde bomen.

 

In de garage

 

Milieuschepen Walter Brat (!\-VA) gelooft in de bijzondere aanpak en had de ingenieuze plofmethode graag donderdag getoond aan de pers, maar die demonstratie werd in allerijl afgelast.

 

Wat blijkt? De plofmachine staat in panne. Ze Is naar de garage in de hoop dat ze spoedig hersteld kan worden. "Hopelijk lukt dat, want ik wil de bermen echt wel graag geploft zien voor de zomerfestivals beginnen", zet Walter Brat de aannemer onder druk.

Bron : GVA door jaa


10 juni 2019

Schoten verengelst steeds verder

en het gemeentebestuur doet er niets aan

Wie af en toe door onze bekendste winkelstraat flaneert kan er niet omheen: de verengelsing neemt overhand toe.

 

Dat het NV-A-gemeentebestuur geen zier geeft om de toenemende taalverloedering in ons straatbeeld is geen nieuws meer. Vlaams Belang Schoten diende in het verleden twee keer klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht wegens overtreding van de taalwet door het gemeentebestuur: telkens kregen wij gelijk.

 

In het verkiezingsprogramma van N-VA voor 2018 staat geen letter over hoe het gemeentebestuur iets wil doen aan de verengelsing.

 

Ons verkiezingsprogramma daarentegen stelt: “Het Vlaams Belang wil anderstalige publiciteit op het Schotens grondgebied ontmoedigen. Bedrijven, startende middenstanders en initiatiefnemers van cultuurevenementen die kiezen voor een Nederlandstalige naam en uithangbord moeten aangemoedigd worden om het Nederlands te gebruiken. Bedrijven, marktkramers en anderstaligen die het straatbeeld verengelsen kunnen niet op gemeentelijke premies of ondersteuning rekenen.”

 

Met veel poeha kondigde de schepen van cultuur op 6 en 7 juli in de pers aan dat er een werkgroep komt voor “taalinspiratie”. Waaw, wat een idee zeg. Een mooi voorbeeldje van aankondigingspolitiek. Wat zal dat opleveren ? Hoe en met welke middelen zal dit clubje de toenemende verengelsing tegengaan ? Het is wachten op daden na de woorden.

Vlaams Belang Schoten

14 augustus 2019