© Alle rechten voorbehouden 2019 

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Worden onze regenwaterputten geconfisceerd ?

Zijn ze nu helemaal zot geworden ?

Waterzuiveringsmaatschappij wil putten met sensoren uitrusten. Beheert Aquafin straks uw regenwaterput ? Om periodes van droogte en zware regenval beter te beheersen, wil de water­zuiveringsmaatschappij Aquafin de anderhalf miljoen ­regenwaterputten bij mensen in de tuin gedeeltelijk zelf beheren.

Telkens de overheid zijn vinger in de pap wil steken, worden we achterdochtig. Wat is het doel ? Naar analogie met het zelf opwekken van elektriciteit, moeten we dan betalen voor het water dat we opvangen ? Moeten we het zelfgebruik van regenwater verantwoorden ? Krijgen we quota door de strot geduwd ? We blijven erbij: de overheid heeft de verdoemde plicht voor water-, elektriciteit-, gas- en andere nutsvoorzieningen te zorgen. Niet de burger.

Sinds de riolering van Vlaanderen – met gescheiden wateropvang voor vervuild en oppervlaktewater – vooruit gedreven wordt weet Aquafin perfect waar de regenwaterputten in de grond zitten.

Nogmaals een inmenging in het dagelijkse leven van de bevolking. We betalen al meer dan genoeg voor kraantjeswater; komt nu het “gratis” regenwater in het vizier als mogelijke inkomstenbron ? Nogmaals een verborgen belasting ?

Krijgen we binnenkort een chip ingebouwd waardoor de overheid kan meten hoeveel lucht we inademen ? Kunnen ze daar ook nog een “goed voor de mensen”-belasting aan koppelen.

Bron : golfbrekers.be door De Redactie

04 september 2019